Gå til hovedinnhold

Rognkjeks utviklet sykdom etter smitte – mens smittet laks ble ikke syk


rognkjeksDENNE

Rognkjeks med karakteristiske hvite flekker på finner. Dette er ofte observert tidlig i sykdomsutviklingen hos rognkjeks med pasteurellose. Foto: Nina Sandlund / HI

De siste to årene har det blitt registrert en økning i utbrudd av sykdommen pasteurellose hos laks, spesielt på Vestlandet. Nye smitteforsøk kan vise hvordan sykdommen spres. 

Sykdommen pasteurellose blir forårsaket av bakterier i slekten Pasteurella. Sykdommen er kjent og har vært utbredt hos rognkjeks i oppdrett, en rensefisk som blir brukt i norske oppdrettsanlegg. 

Men siden 2018 har det vært økende antall utbrudd på laks i enkelte regioner langs norskekysten, hovedsakelig på Vestlandet. 

Til nå har mye vært usikkert om hvordan sykdommen påvirker fisk, men ny forskning har gitt forskerne mer kunnskap. 

Gjennomførte forsøk på både laks og rognkjeks 

Denne våren har HI, Universitetet i Bergen og selskapet Pharmaq Analytiq samarbeidet om smitteforsøk på laks og rognkjeks. 

Både laks og rognkjeks ble badsmittet. Det vil si at forskerne tilsatte pasteurella-bakterier i vannet til fisken. Noen fisk blei smittet med en pasteurella-bakterie som opprinnelig kom fra syk laks, et såkalt lakse-isolat, og noen med bakterier som opprinnelig kom fra syk rognkjeks, et rognkjeks-isolat.  

I tillegg ble noen laks smittet med bakterier utskilt fra syke rognkjeks- «samboere» i vannet, såkalt kohabitantsmitte. 

Rognkjeks ble smittet av pasteurella-bakterien fra laks 

Foreløpige resultater viser at all rognkjeksen ble syk og utviklet pasteurellose, både de som ble smittet med rognkjeks-isolatet og de som ble smittet med lakse-isolatet. 

Rognkjeks smittet med lakse-isolat, så derimot ut til å ha et raskere sykdomsforløp og dødelighet, enn hva som var tilfelle for rognkjeks som ble smittet med rognkjeks-isolat . 

– Men det er viktig å understreke at dette er kun et enkelt, innledende forsøk, så vi skal være varsomme med å trekke konklusjoner, sier prosjektleder og HI-forsker Nina Sandlund. 

Laksen ble smittet – men ikke syk 

I forsøket viste den smittede laksen ingen sykdomstegn – hverken de som hadde fått bakterier direkte via badsmitte, eller de som «bare» hadde bodd sammen med syk rognkjeks. 

– Vi vet ikke hvorfor laksen får pasteurellose, og hva utbrudd av denne sykdommen hos laks i felt blir utløst av, sier Sandlund. 

– Det er all grunn til å fortsette å forske på denne bakterien og sykdommen som følger med. 

Det jobbes nå med å fullføre de resterende analysene fra forsøket.