Gå til hovedinnhold

Jubel for tildeling: HI skal lede nytt innovasjonssenter


 DSC3730

Jubel og glede: Forskerne feirer nyheten. Foto: Christine Fagerbakke/HI

Havforskningsinstituttet skal lede et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - og i tillegg være aktive partnere i to til. Havforskerne smilte fra øre til øre da de fikk høre nyheten.  

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. I dag ble det kjent at HI skal lede ett, og delta aktivt i to nye senter. 

Den langsiktige forskningen skal være et tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer, og målet er å styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. 

Det er et krav at den vitenskapelige kvaliteten må ligge på et høyt internasjonalt nivå.  

 – Faglig sett er dette en gledens dag. Et senter for forskningsdrevet innovasjon er viktig for en så praktisk organisasjon som Havforskningsinstituttet. Midlene vi får til denne SFIen er betydelige. Dette åpner for viktige faglige satsninger for å løse problemer i næringen og redusere miljøutfordringene slik at vi kan høste bærekraftig av havets ressurser inn i evigheten, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne. 

Storsatsning på akustiske verktøy 

I det moderne fiskeriet er akustiske verktøy helt sentrale.

Ekkolodd, eller akustikk, blir blant annet brukt til å måle hvor mye fisk det er i et område. For HI er dette en viktig del av arbeidet med å beregne fiskebestander for å kunne gi kvoteråd. 

Ny forskning kan gjøre verktøyene enda bedre – og det er målet for det nye senteret, Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification – CRIMAC. 

Havforskerne ønsker å utvikle ekkolodd som ikke bare kan slå fast omfanget av en fiskestim, men også kan gi informasjon om hvilken art det er man ser på ekkoloddet, og hvor stor fiskene i stimen er. 

Dette vil forbedre nøyaktigheten av dagens overvåkningsmetoder, og det vil hjelpe skippere med å ta gode fangster – og redusere bifangsten. 

Senteret skal ledes av Havforskningsinstituttet. Partnere er Kongsberg Maritime, Scantrol, Scantrol DeepVision, CodeLab Bergen, Eros, Liegruppen, NORCE, Norsk Regnesentral, NOAA, IFREMER, og UiB.

Partner i nye prosjekter 

I tillegg til det nye forskningssenteret, får HI 75 millioner til å satse på ny teknologi som vil effektivisere overvåkningen av marine ressurser. 

HI er også en partner i et nytt senter for forskning på visuell intelligens, som skal ledes av UiT Norges Arktiske Universitet.

Andre partnere er UiO, Norsk Regnesentral, DNV-GL, Equinor, GE Vingmed Ultrasound, Helse Nord IKT, Kreftregisteret, Kongsberg Satellite Services, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Terratec.

Universitetet i Bergen skal lede senteret SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean der Havforskningsinstituttet er partner.