Gå til hovedinnhold

Bekymret for beinhelsen til oppdrettet berggylt


vill og oppdrettet berggylt redigert 2

Røntgenbildet viser en vill (øverst) og en oppdrettet (nederst) berggylt. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskere har funnet alvorlig ryggradsdeformitet hos oppdrettet berggylt. 

Forsker Per Gunnar Fjelldal og kollegaer har gjennom en studie sett nærmere på noe som begynte som en observasjon. Da de fikk inn oppdrettet berggylt til ulike forsøk, var den tilsynelatende mer klumpete enn vill berggylt. Slik fikk de en sterk mistanke om skjelettfeil.

Nå har de fått mistanken bekreftet gjennom røntgenundersøkelser av både vill og oppdrettet berggylt og rognkjeks: 

– Vi undersøkte flere ulike årsklasser av oppdrettet berggylt produsert ved både HI og et kommersielt oppdrettsselskap, og resultatene var entydige, forteller Fjelldal. 

Berggylt spiser virvelløse dyr som børstemark, muslinger, snegler og krepsdyr. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet 

Berggylt og rognkjeks spiser lakselus. Derfor holdes de sammen med oppdrettslaks som rensefisk for å redusere lusemengden. Til dette brukes både vill og oppdrettet berggylt, men kun oppdrettet rognkjeks. Hos oppdrettet rognkjeks var det ikke tilsvarende funn. 

– Oppdrettet rognkjeks hadde lite deformiteter i ryggsøylen, sier Fjelldal. 

Oppstår trolig hos yngel 

Deformitetene var hovedsakelig lokalisert i to hovedregioner i ryggsøylen. 

Forskerne fant da ett deformasjonssenter i forbindelse med bukhulen, samt ett lengre bak i haleregionen. 

– Ut fra forandringene vi fant på røntgen, så tyder disse på at deformitetene i bukregionen oppstår først, og mulig når fisken enda er yngel. 

Usikker årsak 

Publikasjonen er fra et internt prosjekt hos Havforskningsinstituttet kalt Overvåking velferd.

Deformitetene forskerne fant var alvorlige. Likevel er det uten ytterligere studier vanskelig å si hvordan disse påvirker evnen til å svømme og spise lus. 

– Hvordan deformasjonene påvirker overlevelse, vekst og ikke minst velferd hos berggylten, bør bli videre undersøkt, sier Fjelldal. 

Ryggradsdeformiteter hos oppdrettsfisk er kjent fra flere arter, spesielt marin fisk. Oppvekstsvilkårene for yngel i oppdrett og i det fri, er forskjellige på mange områder. 

Ulikt mineralbehov hos berggylt og rognkjeks kan være en mulig årsak, men Fjelldal understreker at det er for tidlig å si noe om uten videre studier

Les også: Også fisk kan brekke beina 

Referanse: 

Fjelldal, Per Gunnar, Angelico Madaro, Malthe Hvas, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, and Thomas WK Fraser. "Skeletal deformities in wild and farmed cleaner fish species used in Atlantic salmon Salmo salar aquaculture." Journal of Fish Biology (2020).

Lenke: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfb.14337