Gå til hovedinnhold

Kronprinsen går Havets tiår i møte


krompen3

I forbindelse med verdens miljødag besøker Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen oss i Flødevigen. Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Havforskningsinstituttet i anledning Verdens miljødag fredag 5. juni 2020. Under besøket vil Kronprinsen se hvilke utfordringer og løsninger vi står overfor opp mot Havets tiår. 

Kronprinsen ankommer forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy i Arendal kl 11. 00. Han blir tatt imot av Havforskningsdirektør Sissel Rogne. 

Under besøket vil Kronprinsen få et innblikk i hvordan Havforskningsinstituttet gjennomfører undersøkelser og forskning i et miljøperspektiv. Programmet vil derfor innebære blant annet å trekke teiner i vårt hummerreservat, og få en orientering om tilstanden i Oslofjorden. 

I Raet nasjonalpark vil Kronprins Haakon få se eksempler på hvordan HI arbeider for å nå nullvisjonen om spøkelsesfiske, samt hvordan over hundre år lange tidsserier med strandnottrekk fortsatt er en uvurderlig kilde til kunnskap. 

Smittevern viktig 

På grunn av den pågående Koronasituasjonen, vil besøket innebære særlige smitteverntiltak. Dette legger føringer på omfanget av presse og bevegelsesfrihet. Havforskningsinstituttet vil gjennomføre besøket utendørs, og om bord på forskningsfartøyet GM Dannevig. 

Om bord på F/F «G.M. Dannevig» vil det være pressepool. Ved stor interesse kan det også bli pool på de deler av besøket som finnet sted på selve stasjonen i Flødevigen. MS Nidelv vil benyttes som følgebåt for presse og øvrige. 

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk til Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen må be om akkreditering elektronisk til Fylkesmannen i Agder ved kommunikasjonsrådgiver Ole Wilhelm Svensen på epost fmavows@fylkesmannen.no, innen torsdag 4. juni 2020 klokken 12.00.

Nærmere program og kart vil sendes ut til akkreditert presse. 

Kontaktinformasjon:

Havforskningsinstituttet: Pressetelefon: 400 22 999 e-post: presse@hi.no

Fylkesmannen i Agder: Kommunikasjonsrådgiver Ole Wilhelm Svensen. Tlf  982 18 092 e-post: fmavows@fylkesmannen.no

Det kongelige hoff: Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen. Tlf 90 82 68 49 e-post: sgg@slottet.no