Gå til hovedinnhold

Har funnet ut når laksen begynner å synke


laks i merd Erlend Astad Lorentzen HI

Laks som er mellom 200 gram og 2,4 kilo kan svømme til dybder mellom 18 og 31 meter før de begynner å synke.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / HI

Når laksen kommer for dypt i vannet blir svømmeblæren for komprimert til å holde fisken flytende.

Det er svømmeblæren og aktiv svømming som gjør at laksen har oppdrift. Dette er fordi den er tyngre enn vann. Nå har forskere funnet ut at enkeltfisk begynner å synke om de oppholder seg på dyp mellom 18 og 31 meter. For å unngå det må de bruke mye energi på å fysisk svømme selv. Over tid går dette ut over velferden til laksen.

– For å unngå å synke bruker laksen svømmeblæren som oppdrift. Når den kommer for dypt vil ikke svømmeblæren lenger gi nok oppdrift og laksen synker kontinuerlig om den ikke svømmer, sier doktorgradsstipendiat Georgia Macauley fra Universitetet i Melbourne.

Feitere laks kan svømme dypere

Laks som er mellom 200 gram og 2,4 kilo kan svømme til dybder mellom 18 og 31 meter før de begynner å synke. I gjennomsnitt begynner de små laksene å synke på 21 meters dyp, mens de større fiskene kan gå til 24 meters dyp. 

– Laksen svømmer vanligvis om dagen og står mer i ro om natten. Det er sannsynligvis i mørket at oppdriften kan by på utfordringer for noen individer, sier forsker Frode Oppedal, som har vært veileder på prosjektet.

I tillegg flyter fett bedre enn muskler. Så en feitere laks kan svømme dypere enn en mager laks. 

Må etterfylle svømmeblæren

For å få oppdrift må laksen til overflaten for å fylle svømmeblæren med luft. Kommer laksen for dypt vil denne luften bli presset sammen og fisken begynner å synke.

– Under denne dybden må laksen bruke kroppen og finnene til å generere oppdrift, slik at de klarer å holde seg på det samme dypet. Over lengre perioder vil laksen brenne mer energi, som igjen kan påvirke vekst, helse og velferd, forklarer Macauley.

Viktig for nedsenkede merder

Flere nye merdtyper er utviklet for at laksen skal svømme dypere for å unngå lakselus. Snorkelmerd og nedsunkne merder, med eller uten luftkuppel, blir nøye testet ut på HI. Samtlige merdtyper tvinger fisken til å svømme dypere.

– Vi har nå fått ny kunnskap om hvor dypt vi kan ha nedsunkne merder, uten å måtte gi laksen tilgang til kunstige luftlommer eller kanskje lys om natten, sier Oppedal.

Ifølge ham betyr resultatene at laksen lett kan oppholde seg under de øverste ti meterne i vannsøylen og likevel ha naturlig oppdrift. 

 

Referanse

Macaulay G, Wright D, Oppedal F, Dempster T (2020) Buoyancy matters: Establishing the maximum neutral buoyancy depth of Atlantic salmon. Aquaculture 519 https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.734925