Gå til hovedinnhold

Snøkrabben kom ikke med ballastvann


HI 039372

Alt tyder på at snøkrabben har vandret inn i Barentshavet for egen maskin. Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet

Genetiske analyser viser at snøkrabben i Barentshavet ikke er i slekt med krabbene fra Beringhavet, østkysten av Canada eller vestkysten av Grønland. Og dermed er også teorien om at snøkrabben kom som blindpassasjer avkreftet.

Snøkrabbe finnes naturlig i Beringhavet, langs østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. I 1996 ble den for første gang observert i Barentshavet, og en av hovedteoriene er at den kom hit med ballastvann i lasteskip.

– Våre genetiske analyser viser at snøkrabben i Barentshavet ikke stammer fra Canada eller Grønland. Vi mener derfor at det er meget liten sannsynlighet for at den kom hit med ballastvann, sier forsker Geir Dahle.

Men hvordan kom den seg hit da?

– Hovedteorien vår er at den kan ha vandret hit fra Beringstredet og langs nordkysten av Russland før den slo seg ned i Barentshavet, sier Dahle.

Kom hit på egen hånd

Alt tyder altså på at snøkrabben har vandret inn i Barentshavet på egen hånd.

– Vi har flere eksempler på en slik naturlig evolusjon, der artene fysisk vandrer inn i nye områder, og det er ikke nytt at man kan finne arter fra Stillehavet i Atlanterhavet. Balsfjordsilden er et eksempel på dette, sier Dahle.

I analysene har forskerne sett på omtrent 830 forskjellige individer fra Canada, Beringhavet og Barentshavet. To av prøvene var snøkrabbe fra vestkysten av Grønland.

– Disse krabbene var mest ulike krabbene fra Barentshavet, til tross for at de er nærmest i avstand, sier Dahle.

Dette er også med på å avkrefte teorien om at snøkrabben kom med ballastvann, da disse snøkrabbene ville hatt en viss genetisk likhet med krabbene i Barentshavet.

ballastvann
En av hovedteoriene har vært at snøkrabben kom til Barentshavet med ballastvann fra skip. Foto: Jinny Goodman / Alamy Stock Photo

Vil analysere snøkrabbe fra Russland

Hver prøve er analysert for 10 til 12 ulike genetiske markører. Prøvene i Barentshavet er samlet inn fra 2004 til 2012, og forskerne ser ingen endring i den genetiske sammensetningen på disse årene.

– Vi vil gjerne undersøke snøkrabbe fra Russlands nordkyst for å kunne bekrefte vandringsmønsteret, men vi har ikke lykkes i å få tak i prøver herfra enda, sier Dahle.

Havforskningsinstituttet begynte å registrere snøkrabbe i Barentshavet for første gang i 2004. I dag er snøkrabben utbredt i det meste av russisk sone i Barentshavet med unntak av de sørligste delene. Krabben finnes også i de østlige delene av Svalbardsonen.