Gå til hovedinnhold

Bli med på lanseringen av årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett


Illustrasjon med bildeutsnitt av hhv. rensefisk, laks som svømmer i en merd og forsker som registrerer resultat.

Norsk fiskeoppdrett påvirker miljøet. Vi har vurdert risikoen ved denne påvirkningen, i tillegg har vi vurdert hvordan oppdrettsfisken har det.

Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett blir presentert 4. mai kl 14. Presentasjonen er digital og åpen for alle interesserte, men du må melde deg på arrangementet for å få lenke til sendingen.

Også i år inneholder rapporten informasjon om effekter på vill laksefisk, effekter av utslipp, bruk av leppefisk og dyrevelferd.

Nytt av året er et eget kapittel om miljøeffekter av torskeoppdrett. Økt oppmerksomhet rundt torskeoppdrett, gjør at dette temaet er i fokus under årets presentasjon sammen med hvilken effekt lakselus har på sjøørret og sjørøye.

I tillegg til selve risikorapporten, publiseres det en egen rapport med oppdatert kunnskapsstatus på alle områdene som er risikovurdert.

Arrangementet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og NCE Seafood Innovation.

Meld deg på – lenke til arrangementet kommer på e-post.

Se hele programmet.