Gå til hovedinnhold

Får forskningsdata fra Freya


foto av hvalross på flytebrygge

Hvalrossen – her i Frognerkilen, Oslo

Fotograf: Rune Frøyland / Naturens Mangfold As (etter avtale)

Obduksjonen av den avdøde hvalrossen vil kunne gi forskerne informasjon om eksempelvis hva den har spist. 
 

Årlig tar havforskerne prøver av store mengder fisk og dyr, på tokt, i felt og på lab. Mål som vekt, lengde, alder og annet gir forskerne informasjon om levevis – og vilkår, bestandssammensetning og miljøtilstand i havøkosystemene.
Instituttet får også tilsendt prøver fra fiskeriene og av spesielt interessante enkeltfangster. 

Derfor vil forskerne også motta data etter obduksjonen av hvalrossen Freya. Obduksjonen gjøres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Havforskningsinstituttet.

Det er Fiskeridirektoratet som er ansvarlig myndighet. Les mer om beslutningen om avliving på deres nettsider.

HI har gitt råd

Havforskningsinstituttet (HI) er et forvaltningsstøtteinstitutt og har i denne saken gitt råd, blant annet deltatt i drøftinger om en eventuell flytting av hvalrossen. 

29. juli 2022 drøftet HI, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og veterinær Rolf-Arne Ølberg fra Kristiansand Dyrepark de mulige alternativene. 

Bedøving av hvalrossen (uten fysisk kontroll på dyret) nærme vann ble frarådet av veterinærene. Hvalrossen ville da mest sannsynlig søkt trygghet i vannet og druknet etter bedøvelsen tar effekt. 

En annen mulighet som ble diskutert var å legge et nett under båten der hvalrossen ligger og forsøke å fange den i dette, og heise henne opp i nettet. Dette ville også innebære relativt stor risiko da hvalrossen fort kunne viklet seg inn i nettet, fått panikk og druknet før man hadde klart å få den på land.

Planen som ble skissert som mulig løsning var å lage et bur med åpen topp, bestående av en kraftig ramme, med gulv og vegger. Dette buret skulle da ligge nøytralt nedsenket i vannet slik at sidene av buret bare ville stikke litt over vannflaten, og gulvet da ville være under vann. Buret burde være stort nok til at det kunne romme hvalrossen, men lite nok til at det kunne flyttes inntil en båt hvor dyret lå og slappet av. En tenkt størrelse på buret ville kunne være 2,5 x 3 meter, med ca 1,5 meter høye vegger. (jo større bur jo større sjanse for å få dyret til å hoppe i det, men også vanskeligere å legge inntil en båt). Man så da for seg to modeller hvor man enten hadde et bur med stor oppdrift som var vektet ned, og ville flyte opp rundt hvalrossen når hun skled ned i buret. Eller en todelt luke som kunne lukkes raskt etter at hvalrossen skled ned i buret, hvorpå buret deretter ble heist ut av vannet. Etter at man hadde fysisk kontroll på dyret ville man kunne gi det sedasjon hvis nødvendig, for å hindre unødig stress eller andre komplikasjoner. Hvalrossen kunne da bli transportert videre i dette buret. 

HI har ikke anbefalt en løsning, men bidratt i en faglig vurdering av ulike alternativ for en mulig flytting. 

Det skisserte alternativet med bur ble vurdert som den mest skånsomme løsningen dersom man skulle forsøke å flytte dyret. 

Det er Fiskeridirektoratet, som ansvarlig myndighet, som har tatt beslutninger i saken. Les mer på deres nettside.