Gå til hovedinnhold

Årets vakreste idémyldring er rett rundt hjørnet


Fotografi av Folgefonnsenteret og blomster

I august 2022 inviteres det igjen til debatt om klima, kyst og bærekraft i Rosendal.

Fotograf: Folgefonnsenteret

Under Rosendalsveko skal kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og politikere samles ved Hardangerfjorden for å diskutere nye løsninger langs kysten.

Målet er å skape en god diskusjonsarena for tema som klima, energi, næringsutvikling og bærekraft på Vestlandet.

Sammen med Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen og Folgefonnsenteret inviterer vi til diskusjon om alt fra bioressurser og havbruk i fjordene, til hvor langt vi har kommet i den bærekraftige omstillingen på Vestlandet og hvordan vi kan skaffe mer kraft.

Behov for gode løsninger

Rosendalsveko arrangeres i hjertet av Hardangerfjorden. Deltakerne kan se frem til diskusjoner om hvordan vi kan lykkes med lukkede anlegg, hvordan vi kan resirkulere viktige råstoff og hvordan vi kan skape et mer regenerativt havbruk.

– Vi skal også diskutere hvordan vi kan utnytte arealene som brukes både i fjordene og på havet, sier fagdirektør Geir Lasse Taranger.

Nylig ble det klart at HI med Erik-Jan Lock i front skal lede et EU-prosjekt, om å dyrke tare og blåskjell i havvindparker. Dette er kun en av mange mulige løsninger og prosjekter som skal diskuteres i august.

Mange tydelige stemmer på et sted

Arrangementet avholdes som i fjor på kaien i Rosendal på Folgefonnsenteret.

– Det er en stor glede for oss å samle så mange tydelige stemmer her i Rosendal. Det gir politikere og næring mulighet til å bli oppdatert på ny forskning og teknologi. Det som blir diskutert her er relevant for hele Vestlandet, ikke bare for oss som lever langs Hardangerfjorden, sier Una Kolle ved Folgefonnsenteret.