Gå til hovedinnhold

14 millioner til marin satsing i Agder


Dronebilde av Flødevigens bygg i solskinn

Dronebilde av forskningsstasjonen Flødevigen.

Fotograf: Espen Bierud/Havforskningsinstituttet

Agder fylkeskommune tildeler 14 millioner kroner til Havforskningsinstituttet og UiA for marin satsing i Agder. 

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder har søkt fylkeskommunen om til sammen 14 mill. kroner til investeringer knyttet til utbygginger i Flødevigen i Arendal og i Lundevågen i Farsund. 

Onsdag ble det enstemmig vedtatt i Fylkestinget at Havforskningsinstituttet får 10 millioner kroner til utbygging av forskningsstasjonen i Flødevigen i Arendal, og at Universitetet i Agder får 4 millioner til etablering av kontor- og laboratoriefasiliteter i Farsund. 

Avdelingsdirektør i Havforskningsinstituttet, Øystein Brun, sier følgende om tildelingen: 

– Et slik tilskudd til et byggeprosjekt er svært positivt og øker muligheten til å gjennomføre byggeprosjektet. Det er imidlertid fortsatt viktig å skaffe tilstrekkelig midler til gjennomføringen. Et nytt bygg vil kunne gi bedre mulighet for å samarbeide om og utvikle forskningsprosjekter sammen. I tillegg vil vi få bredere finansieringsgrunnlag for og bedre utnyttet infrastruktur i form av småbåter, avanserte måle instrumenter og laboratorier. Vi håper byggeprosjektet vil styrke kunnskapsmiljøene i landsdelen, samtidig som de bidrar positivt til at Havforskningsinstituttet kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Viktig bidrag til samarbeid 

Fylkeskommunedirektøren vurderer det som viktig å bidra til utviklingen av et sterkest mulig miljø for marint samarbeid i Agder. I saksfremlegget blir forslaget om tildeling omtalt som et viktig bidrag til dette: 

UiA og Havforskningsinstituttet samarbeider om bruk av HI sin forskningsstasjon i Flødevigen som base for feltarbeid for studentene på UiAs masterprogram innen kystsoneøkologi. Dette gir studentene en unik mulighet til å bli kjent med marine økosystemer langs kysten, HIs forskningsaktiviteter og fasiliteter. Som en del av samarbeidet mellom UiA og HI om denne feltaktiviteten ble også HIs forskningsskip G.M.
Dannevig gjort tilgjengelig for studentenes feltaktiviteter.

En utbygging av forskningsstasjonen i Flødevigen vil kunne møte både regionale og nasjonale behov for fasiliteter som kan bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst. På denne måten kan en bidra til å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Fylkeskommunen kan her gi et viktig bidrag til å videreutvikle dette samarbeidet gjennom å støtte opp om de planlagte tiltakene i Flødevigen og i Farsund.