Gå til hovedinnhold

Ny kvotemelding: HI anbefaler mottakspåbud av bifangstarter fra sjarkflåten


En sjark med mye måker som flyr rundt den.

Data fra havforskningens egen referanseflåte for kystfartøy tyder på at den norske sjarkflåten har tilgang på større ressurser enn det som de får levere.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Ser potensial for en større verdiskapning dersom forholdene blir lagt til rette for det.

I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementet sitt arbeid med den nye kvotemeldingen har Havforskningsinstituttet trukket frem mottaksbehovet som en sentral del av sitt råd og kunnskapsbidrag.

Mulighet for mer verdiskapning

Data fra havforskningens egen referanseflåte for kystfartøy viser at den norske sjarkflåten har tilgang på større ressurser enn det som blir levert. Og at det finnes flere mulige arter som kan utnyttes bedre som matkilder i fremtiden.

Havforskningsinstituttet vil derfor foreslå at det vurderes å innføre et mottakspåbud av alle bifangstarter som sjarkflåten får i sitt fiske. Dette vil bidra til større kreativitet for bedre matutnyttelse, verdiskaping og bedre statistikk for god og riktig økosystembasert rådgivning langs kysten.

Med andre ord er det potensial for en større verdiskapning dersom mottaksforholdene blir lagt bedre til rette for det.

Båter på maksimum 11 meter i fjordene

HI anbefaler at områdereguleringer langs kysten og i fjordene følger båtens faktiske lengde og redskapets størrelse, og ikke hjemmelslengde.  

HI har tidligere anbefalt maksimum 11 meter innenfor fjordlinjene og grunnlinja sør for Stad, for å bedre tilpasse fiskeinnsatsen til fisken som faktisk finnes i disse områdene. Det vil også være i større samsvar med kysttorskvernet. 

Tidligere har HI uttalt at fisket i den norske kystflåten under 15 meter er for høyt på tvers av alle arter. Derfor er det viktig å sørge for at nye regler om fartøystørrelse og redskapsbruk ikke fører til økt beskatning av kystressursene.

Les hele høringsnotatet.