Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet: Foreslår å kutte samlokalisering på Dokken


Nils Gunnar Kvamstø på kaien med båter i bakgrunnen.
Fotograf: Eivind Senneset / HI

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringa at prosjektet for samlokalisering av Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen skal avsluttes. Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø er overrasket og skuffet.

– Vi er overrasket og skuffet over at regjeringen nå foreslår å kutte samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen. Dokken-prosjektet er viktig ikke bare for oss, men for AS Norge og våre viktigste framtidsnæringer, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø.

– Samlokaliseringen med Fiskeridirektoratet i nytt bygg på Dokken representerer en unik mulighet til å styrke våre verdensledende fagmiljø innen havforskning og -forvaltning, som i dag er spredt på mange ulike bygg som er dårlig tilpasset dagens virksomhet. Vår kunnskap er avgjørende for å få til bærekraftig høsting og verdiskapning basert på ressursene i havet og langs kysten, sier Kvamstø.

Havforskningsdirektøren illustrerer med et eksempel:

– På vårt prøvemottak analyserer vi hvert år 14 000 prøver av norsk laks som skal ut til et kresent marked. Dette er en kritisk infrastruktur som i dag er sårbar på grunn av dårlig tilpassede bygningsforhold. Uten oppgradering risikerer vi at dette bli en flaskehals for norsk sjømatproduksjon, sier Kvamstø.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran besøkte prøvemottaket tidligere i år: Skjæran fikk skjære opp lakseprøver

– Vi er også skuffet på vegne av Havbyen Bergen, der Dokken-prosjektet har vært planlagt som knutepunkt og spydspiss, sier Kvamstø.

Mann kutter opp laks på prøvemottak.
Teknikar Anders Fuglevik analyserer oppdrettslaks fra området rundt forliste "Helge Ingstad" for fremmedstoffer i 2018. Fotograf: Erlend A. Lorentzen / HI

Derfor treng Havforskingsinstituttet nytt bygg i Bergen