Gå til hovedinnhold

Ny målemetode: Fant lave nivåer av de aller minste metallpartiklene i Førdefjorden


Fjord omgitt av snøkledde fjell sett ovenfra fra et fly med deler av propell i forgrunnen.

Førdefjorden sett frå lufta. 

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Havforskerne fant få nanopartikler i vannprøvene fra Førdefjorden da de testet ut en ny målemetode.

På to forskjellige steder i Førdefjorden tok havforskere vannprøver fra seks ulike dybder. Hjemme på laboratoriet til HI i Bergen og på elektronmikroskopet til Statens Arbeidsmiljøinstitutt ble prøvene analysert for nanopartikler.

– Vi har lett etter 16 ulike stoffer, og vi fant først og fremst fire av dem i partikkelform: mangan, jern, silisium og aluminium. I tillegg fant vi bittelitt bly og titan, sier HI-stipendiat Are Bruvold.

Forskerne testet ut en ny metode for å måle nanopartikler i sjøvann. Nanopartikler er bittesmå partikler mellom én og 1000 nanometer. Én nanometer er en hundretusendedel av bredden til et hårstrå.

Mest i bunnen

Da forskerne analyserte prøvene fra Førdefjorden, fikk de et tydelig bilde.

– Vi fant veldig lave konsentrasjoner av nanopartikler, sier Bruvold.

Det var store forskjeller mellom de ulike dybdene.

– Vi fant mest lenger nede i vannsøylen og lite ved overflaten. De fleste partiklene vi målte er nok virvlet opp fra bunnen, sier havforskeren.

Lite testet ut i sjøvann

Den nye målemetoden er en raskere og mer presis teknikk for å måle konsentrasjoner av små partikler. Prøven løses opp i plasma med samme temperatur som solens overflate, før atomene sorteres ved hjelp av elektromagnetiske felt.

– Metoden er tidligere brukt lite i sjøvann. Og dette er første gang noen tester metoden på ulike dybder, sier Bruvold.

Når det gjelder nanopartikler, er det fortsatt en del usikkerhet til hvor langt de kan spre seg.

– Denne metodikken vil kunne være med på å belyse det på en bedre måte, sier havforskeren.

– Dette er også en ny og spennende metodikk som kan gi mer kunnskap om både menneskelig påvirkning og naturlige prosesser i havet, legger han til.

Mulig gruveavfall

Førdefjorden er spesielt interessant siden det er planer om gruvedrift i Engebøfjellet, med tilhørende deponering av gruveavfall i Førdefjorden.             
                                                                                                                
Det er imidlertid store variasjoner av oppløste og partikulære metaller – både over tid og fra sted til sted. Derfor må man være forsiktige med å generalisere hvordan nivåene av nanopartikler er i hele fjorden før deponeringen, forklarer Bruvold.

– Vi har bare undersøkt to lokasjoner, men dette kan være med på å gi et bilde og viser også at metoden kan brukes i fremtidig overvåkning, sier han.

Referanse

Bruvold, Are S, A. M. Bienfait, T. K. Ervik, K. Loeschner og S. Valdersnes. «Vertical distribution of inorganic nanoparticles in a Norwegian fjord». Marine Environmental Research (2023). Lenke: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.105975