Gå til hovedinnhold

Årets «Risikorapport norsk fiskeoppdrett» presenteres 7. februar


Collage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Hvor mye påvirker fiskeoppdrett hvert enkelt produksjonsområde? Det forsøker vi å svare på i årets utgave av risikorapporten.

– Dette blir første gang vi presenterer en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene, forteller redaktør Ellen Sofie Grefsrud.

Med den nye inndelingen av rapporten håper hun at den skal bli enda mer nyttig enn de tidligere utgavene:

– Vi tror den nye inndelingen der vi setter søkelyset på total belastning i hvert produksjonsområde vil bidra til å gi et mer helhetlig bilde av påvirkningene fra norsk havbruk, sier hun.

Slik deltar du:

Arrangementet kan følges enten digitalt (link kommer, krever ikke påmelding) eller fysisk dersom du er i Bergen (krever påmelding, begrenset plass – se detaljer under).

Foreløpig program - enkel servering fra kl. 9 for de som deltar fysisk, den faglige delen starter kl. 9.30:

  • Velkommen
  • Presentasjon av årets risikorappport
  • Temasesjon: vi presenterer utvalgte tema fra årets rapport

Streaming: link blir lagt ut her, du skal ikke melde deg på dersom du skal se på presentasjonen via streaming. Sendingen starter kl 9.30.

Påmelding: dersom du ønsker å delta fysisk må du melde deg på. Det er begrenset med plass. Arrangementet er på Pynten i Nordnesparken, Bergen. Henvend deg i resepsjonen til Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, Bergen dersom du ønsker hjelp til å finne veien.

Havforskningsinstituttet er medlem i sjømatklyngen NCE Seafood Innovation. Vi samarbeider med NCE Seafood Innovation om dette arrangementet.