Gå til hovedinnhold

Fant mye søppel og plast utenfor tre elvemunninger i Hardanger


Bygd som ligger nedenfor fjeller med en fjord i forgrunnen under grå skyer

I området rundt Rosendal i Hardanger kartla HI-forskere tre elvemunninger med ROV.

Fotograf: Stine Hommedal / Havforskningsinstituttet

På 30-70 meters dyp fant forskerne mye byggemateriale, metall og plast fra jordbruket.

Høsten 2022 besøkte forskere fra Havforskningsinstituttet tre elver rundt Rosendal i Hardanger. Med seg hadde de blant annet en ROV – en fjernstyrt miniubåt med videokamera.

– Vi vet fortsatt lite om søppel og plast sin vei til havet. Foreløpig er vår forståelse av mengder og tilførselsårer veldig begrenset, sier havforsker Lene Buhl-Mortensen.

– Så for å lære mer om hva som transporteres i elver og hvor det havner, undersøkte vi området utenfor disse elvene, legger hun til.

Byggemateriale og jordbruksplast

Nærmere bestemt undersøkte de havbunnen på 11 ulike stasjoner utenfor de tre elvene.

– Vi studerte havbunnen med ROV. Først helt nærme elvemunningen, så 50 meter lenger ute og så 300 meter lenger ute der fjorden er blitt dyp, sier Buhl-Mortensen.

Resultatet: Nær elvemunningen var det mest naturlig materiale fra land som blader og greiner. Men lenger ute, på 30-70 meters dyp, begynte forskerne å se mye søppel.

– Utenfor elven i Rosendal var det mest byggemateriale og metall. Men det som var interessant og uventet, var at utenfor de to andre elvene som går gjennom jordbrukslandskap, fant vi plast fra jordbruket. Og vi så at plasten havnet på havbunnen på den samme avstanden fra elvemunningen utenfor de to elvene, sier havforskeren.

Hvitt plastsøppel på havbunnen
Plast på havbunnen utenfor Rosendal.

Resultatene er publisert i rapporten «Transport av plast fra land til hav — Forekomst av søppel ved elvemunninger i Hardangerfjorden».

Pilotstudie

Undersøkelsene, som er gjort i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd, er en pilotstudie. Målsetningen er å finne en god måte å kartlegge søppel i havet som kommer fra elver.

Forskerne studerte havbunnen langs såkalte transekter, det vil si at de kjørte ROV i beine linjer utenfor elvene for å kartlegge søppelforekomsten i området. Linjene var omtrent 300 meter lange og gikk parallelt med land på ulike avstander fra elvemunningen. Deretter analyserte forskerne bildene og brukte størrelsen på området til å beregne søppeltettheten.

– Det er gjort få slike studier utenfor elver tidligere. Og når vi sammenligner funnene våre med tilgjengelige europeiske data for søppeltetthet på havbunnen, så er området veldig forsøplet, sier Buhl-Mortensen.