Gå til hovedinnhold

Lanserer nytt initiativ: Satser på kysten i nord

Havforskningsinstituttet (HI) samler kreftene for å sikre mer kunnskap om den nordnorske kysten. Ny satsning lansert på HI sitt 20-årsjubileum i Tromsø. 

Havforskningsinstituttet (HI) lanserer nå satsningen Kyst Nord

Bakgrunnen for initiativet er den store interessen for den nordnorske kysten.

For en rekke ulike næringer og aktører ønsker å satse på kyst- og fjordområdene lengst nord i landet, fra fiskeri og oppdrett, til turisme, havvind og gruvedrift. 

–  Mer aktivitet vil påvirke økosystemene. Vi vet at klimaendringene kommer på toppen av det hele. Det er derfor viktig at vi legger til rette for god sameksistens og sikrer at utviklingen blir bærekraftig, sier HI-forsker Pål Arne Bjørn, som sammen med kollega Erik Berg er sentral i det nye initiativet. 

– Det innebærer at vi som havforskere trenger mer helhetlig kunnskap om den nordnorske kysten, for at vi skal kunne gi gode råd til myndigheter, næringer og lokalsamfunn. 

Les også: Mer oppdrett i nord? Da må vi lære av feilene som Vestlandet har gjort (kronikk i Nordlys)

Lansert på 20-års jubileet for Tromsø-avdelingen  

Den nye satsningen ble lansert med kake, kaffe og kystkunnskap i anledning avdelingen i Tromsø sitt 20-årsjubileum torsdag. 

Statssekretær Kristina Hansen (Ap) fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er blant gjestene.

Hun mener satsningen på kystkunnskap i nord er viktig. 

– Potensialet her i nord er stort, men bare om vi også samtidig tenker på konsekvensene. Jeg er glad for å ha Havforskningsinstituttet til stede her i Tromsø. Som førsteklasses kunnskapsleverandør har HI, med avdelingen i Tromsø i spissen, en sentral rolle når kysten i nord skal utvikles videre. 

Smilende kvinne på podie
Statssekretær Kristina Hansen mener HI med Tromsø-avdelingen i spissen vil få en sentral rolle i utviklingen av kysten i nord. Foto: Vibeke Lund Pettersen/HI 

Nasjonalt institutt med lokalkunnskap 

Helt konkret skal tre av HI sine forskningsprogrammet – Akvakultur, Kyst og Marine prosesser – gå sammen og spisse virksomheten i nord, på tvers av ulike fag. I tillegg skal samarbeidet med andre aktører, som UiT Norges arktiske universitet, styrkes. 

– Dette er helt i tråd med vår nye strategi om å jobbe mer tverrfaglig med de store, viktige problemstillingene, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø. 

– Det er også en stor fordel at HI er et nasjonalt institutt med lokalkunnskap. For Norge trenger ikke gjøre det samme feilene man tidligere har gjort langs kysten i sør, her nord. Så med lokalkjente Tromsø-forskere i spissen og kolleger i sør med relevante erfaringer, så tror jeg dette til sammen kan bli en suksessoppskrift. 
 

En viktig del av satsningen er at HI etablerer et modellområde i Nord-Troms og Vest-Finnmark. 

I dette modellområdet vil HI gjennomføre forskning for å tette kunnskapshull innen miljøforhold, ressurskartlegging og overvåkning, effekter av oppdrett, risikovurderinger og økosystempåvirkning som er spesielle for kystsonen. 

Den nordnorske kysten er ikke ensartet, men huser tvert imot et mangfold av økosystemer. Likevel vil kunnskapen fra modellområdet kunne overføres til andre områder. 

Målet er, etter hvert, å kunne gi helhetlige, bærekraftige og økosystembaserte risikovurderinger og råd. Modellområdet vil også være et laboratorium for utprøving av ny teknologi og modellering.