Gå til hovedinnhold

Gjør forsøk med snurrevad utenfor Øst-Finnmark


undervannsfoto som viser en notpose full av fisk, der noen fisker smetter ut gjennom maskene

Forskerne bruke rundervannskamera for å se hvordan redskapsendringene virker i praksis.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har leid fartøyet "Båragutt" for forsøkene som skal forbedre fiskeredskapen.

Målet med forsøkene er å finne ut hvordan endringer i riggingen eller designet av snurrevad kan forbedre seleksjonen – altså slik at den fanger mindre av fisken som er under minstemålet.

Forsøket foregår derfor i områder med tilgang på fisk i varierte størrelser.

Vi jobber også med løsninger for å forbedre seleksjon allerede på havbunnen. Det gir bedre overlevelse enn om fisken går ut etter å ha blitt fanget og halt opp.

Forsøkene foregår i tidsrommet fra 8. mai til 6. juni, som del av FHF-prosjektet Seleksjon i snurrevad

Les mer om hvordan vi jobber med redskapsutvikling: Har gjort snurrevad til ein presis fiskereiskap