Gå til hovedinnhold

Anne Torsvik

No image
Overingeniør
Telefon: 47976806
Avdeling: Reproduksjon og utviklingsbiologi

Arbeidsområde

Jeg arbeider ved Molekylærbiologisk lab innen fagfeltet histologi.

Arbeidsoppgavene mine er bl a :

* Prøvetaking av fisk

* Parafin - og resininnleiring av vev

* Parafin - og resin snitting

* Farging av snitt

* Mikroskopiering / billedbehandling

* Opplæring av studenter i histologisk labarbeid

* Driftsoppgaver i forbindelse med laben

Curriculum Vitae

Histologi: parafin-, resin- og cryosnitting
Prøvetaking av fisk
Generelt arbeid på laboratorium
Mikroskopiering
Billedbehandling
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)