Gå til hovedinnhold

Even Fjære

even
Forsker
Telefon: 98813784
Avdeling: Fôr og ernæring

I mine tidlige studier har jeg fokusert på hvordan ulike typer karbohydrater kan påvirke de antiinflammatoriske effektene av fiskeolje. Videre har jeg utforsket samspillet mellom antiinflammatoriske legemidler, som COX-hemmere, og et typisk vestlig kosthold, spesielt med tanke på deres innvirkning på forbrukerens glukoseregulering og vekt.

I tidligere forskning har jeg også undersøkt hvordan inntak av forskjellige proteinkilder påvirker tarmhelsen, og viktigheten av sjømat i et ernæringsmessig balansert kosthold. Jeg har særlig fokusert på å utforske effekten av regelmessig konsum av en rekke sjømatprodukter - fra fet og mager fisk til skalldyr og tang - på den metabolske helse hos forbrukeren.

Nylig har jeg utvidet mitt forskningsfelt til også å inkludere ernæringsbehov hos fisk.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Bioavailability of iodine from a meal consisting of sushi and a wakame seaweed salad—A randomized crossover trial

Inger Aakre, Inger Beate Tveit, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Simon Ballance, Hanne Rosendahl-Riise
Food Science & Nutrition p. 1-11
2023

ARTICLEBioavailability of iodine from a meal consisting of sushi and a wakame seaweed salad—A randomized crossover trial

Inger Aakre, Inger Beate Tveit, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Simon Ballance, Hanne Rosendal-Riise
Food Science & Nutrition p. 1-11
2023

Refined mackerel oil increases hepatic lipid accumulation and reduces choline and choline-containing metabolites in the liver tissue in mice fed a Western diet

Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Josef Rasinger, Annette Bernhard, Livar Frøyland, Lise Madsen
Food Research International 173
2023

Metabolic effects of diet containing blue mussel (Mytilus edulis) and blue mussel-fed salmon in a mouse model of obesity

Atabak Mahjour Azad, Annette Bernhard, Anne Shen, Lene Secher Myrmel, Anne-Katrine Lundebye, Laurene Alicia Lecaudey, Even Fjære, Quang Tri Ho, Harald Sveier, Karsten Kristiansen, Morten Tønsberg Limborg, Lise Madsen
Food Research International 169
2023

Blue Mussel (Mytilus edulis) and Blue Mussel-fed Salmon in a Mouse Model of Obesity

Atabak Mahjour Azad, Annette Bernhard, Anne Shen, Lene Secher Myrmel, Anne-Katrine Lundebye, Laurene Alicia Lecaudey, Even Fjære, Quang Tri Ho, Harald Sveier, Karsten Kristiansen, Morten Tønsberg Limborg, Lise Madsen
Food Research International 169
2022

Iodine Bioavailability and Accumulation of Arsenic and Cadmium in Rats Fed Sugar Kelp (Saccharina latissima)

Even Fjære, Rikke Poulsen, Arne Duinker, Bjørn Liaset, Martin Hansen, Lise Madsen, Lene Secher Myrmel
Foods 11
2021

Adipose MDM2 regulates systemic insulin sensitivity

Philip Hallenborg, Benjamin Anderschou Holbech Jensen, Even Fjære, Rasmus Koefoed Petersen, Mohammed-Samir Belmaâti, Sarah Søndergård Rasmussen, Jon Petur Gunnarsson, Pernille Lauritzen, Kenneth King Yip Cheng, Martin Hermansson, Si Brask Sonne, Christer S. Ejsing, Aimin Xu, Irina Kratchmarova, Marcus Krüger, Lise Madsen, Karsten Kristiansen, Blagoy Blagoev
Scientific Reports 11
2021

Role of the Neutral Amino Acid Transporter Slc7a10 in Adipocyte Lipid Storage, Obesity and Insulin Resistance

Regine Åsen Jersin, Divya Sri Priyanka Tallapragada, Andre Madsen, Linn Skartveit, Even Fjære, Adrian McCann, Laurence Dyer, Aron Willems, Jan-Inge Bjune, Mona Synnøve Nilsen, Villy Våge, Hans Jørgen Nielsen, Håvard Luong Thorsen, Bjørn Gunnar Nedrebø, Christian Busch, Vidar Martin Steen, Matthias Bluher, Peter Jacobson, Per-Arne Svensson, Johan Fernø, Mikael Ryden, Peter Arner, Ottar Kjell Nygård, Melina Claussnitzer, Ståle Ellingsen, Lise Madsen, Jørn V. Sagen, Gunnar Mellgren, Simon E Nitter Dankel
Diabetes 70 p. 680-695
2021

Lysates of Methylococcus capsulatus Bath induce a lean-like microbiota, intestinal FoxP3+RORγt+IL-17+ Tregs and improve metabolism

Benjamin Anderschou Holbech Jensen, Jacob B. Holm, Ida S. Larsen, Nicole von Burg, Stefanie Derer, Si B. Sonne, Simone I. Pærrgaard, Mads V. Damgaard, Stine Hufthammer Indrelid, Aymeric Rivollier, Anne-Laure Agrinier, Karolina Sulek, Yke Jildouw Arnoldussen, Even Fjære, André Marette, Inga Leena Angell, Knut Rudi, Jonas Thue Treebak, Lise Madsen, Caroline Piercey Åkesson, William Agace, Christian Sina, Charlotte Ramstad Kleiveland, Karsten Kristiansen, Tor Erling Lea
Nature Communications 12 p. 1-19
2020

The anti-obesogenic effect of lean fish species is influenced by the fatty acid composition in fish fillets

Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Karianne Dybing, Ondrej Kuda, Benjamin Anderschou Holbech Jensen, Martin Rossmeisl, Livar Frøyland, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Nutrients 12 p. 1-19
2020

Lean-seafood intake increases urinary iodine concentrations and plasma selenium levels: a randomized controlled trial with crossover design

Jannike Øyen, Eli Kristin Aadland, Bjørn Liaset, Even Fjære, Lisbeth Dahl, Lise Madsen
European Journal of Nutrition p. 1-11
2019

Overexpression of cyclooxygenase-2 in adipocytes reduces fat accumulation in inguinal white adipose tissue and hepatic steatosis in high-fat fed mice

Niels Banhos Danneskiold-Samsøe, Si Brask Sonne, Jeppe Madura Larsen, Ann Normann Hansen, Even Fjære, Marie Sophie Isidor, Sidsel Petersen, Jeanette Henningsen, Ilenia Severi, Loris Sartini, Yvonne Schober, Jacqueline Wolf, W. Andreas Nockher, Christian Wolfrum, Saverio Cinti, Christian Sina, Jacob B. Hansen, Lise Madsen, Susanne Brix, Karsten Kristiansen
Scientific Reports 9:8979 p. 1-13
2019

The impact of different animal-derived protein sources on adiposity and glucose homeostasis during ad libitum feeding and energy restriction in already obese mice

Lene Secher Myrmel, Kristin Røen Fauske, Even Fjære, Annette Bernhard, Ulrike Liisberg, Astrid Elise Hasselberg, Jannike Øyen, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Nutrients 11:1153 p. 1-19
2019

One-Year Treatment with Olanzapine Depot in Female Rats: Metabolic Effects

Kari Merete Ersland, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Rolf Kristian Berge, Lise Madsen, Vidar Martin Steen, Silje Skrede
International Journal of Neuropsychopharmacology 22 p. 358-369
2019

Effects of exercise and dietary protein sources on adiposity and insulin sensitivity in obese mice

Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Ditte Olsen Lützhøft, Hanne Andersen, Jacob Bak Holm, Pia Kiilerich, Rita Hannisdal, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 66 p. 98-109
2019

Mechanisms Preserving Insulin Action during High Dietary Fat Intake

Anne-Marie Lundsgaard, Jacob Bak Holm, Kim Anker Sjøberg, Kirstine Nyvold Bojsen-Møller, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Benjamin Anderschou Holbech Jensen, Trine S. Nicolaisen, Janne R. Hingst, Sine L. Hansen, Sophia Doll, Philip Emanuel Geyer, Atul S. Deshmukh, Jens J. Holst, Lise Madsen, Karsten Kristiansen, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Erik A. Richter, Bente Kiens
Cell Metabolism 29 p. 50-63.e4
2018

Dietary Proteins, Brown Fat, and Adiposity

Lise Madsen, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Jannike Øyen, Karsten Kristiansen
Frontiers in Physiology 12
2018

Effects of frozen storage on phospholipid content in atlantic cod fillets and the influence on diet-induced obesity in mice

Kristin Røen Fauske, Annette Bernhard, Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Livar Frøyland, Karsten Kristiansen, Bjørn Liaset, Lise Madsen
Nutrients 10:695 p. 1-17
2017

A safflower oil based high-fat/high-sucrose diet modulates the gut microbiota and liver phospholipid profiles associated with early glucose intolerance in the absence of tissue inflammation

Niels Banhos Danneskiold-Samsøe, Daniel Andersen, Ilinca Daria Radulescu, Ann Normann-Hansen, Asker Brejnrod, Marie Kragh, Tobias Madsen, Christian Nielsen, Knud Josefsen, Xavier Frette, Even Fjære, Lise Madsen, Lars I Hellgren, Susanne Brix, Karsten Kristiansen
61
2017

Links between dietary protein sources, the gut microbiota, and obesity

Lise Madsen, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen
Frontiers in Physiology 8
2017

High-fat feeding rather than obesity drives taxonomical and functional changes in the gut microbiota in mice

Liang Xiao, Si Brask Sonne, Qiang Feng, Ning Chen, Zhongkui Xia, Xiaoping Li, Zhiwei Fang, Dongya Zhang, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Muriel Derrien, Floor Hugenholtz, Longqing Tang, Junhua Li, Jianfeng Zhang, Chuan Liu, Qin Hao, Ulla Birgitte Vogel, Alicja Mortensen, Michiel Kleerebezem, Tine Rask Licht, Huanming Yang, Jian Wang, Yingrui Li, Manimozhiyan Arumugam, Jun Wang, Lise Madsen, Karsten Kristiansen
Microbiome 5
2016

Marine fatty acids aggravate hepatotoxicity of α-HBCD in juvenile female BALB/c mice

Annette Bernhard, Marc Berntssen, Anne-Katrine L. Haldorsen, Anita Røyneberg Alvheim, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Bente Elisabeth Torstensen, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Trond Brattelid, Josef Daniel Rasinger
Food and Chemical Toxicology 97 p. 411-423
2016

Macronutrient composition determines accumulation of persistent organic pollutants from dietary exposure in adipose tissue of mice

Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Annette Bernhard, Rasmus Koefoed Petersen, Si Brask Sonne, Alicja Mortensen, Qin Hao, Trond Brattelid, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 27 p. 307-316
2016

P53 regulates expression of uncoupling protein 1 through binding and repression of PPARγ coactivator-1α

Philip Hallenborg, Even Fjære, Bjørn Liaset, Rasmus Koefoed Petersen, Incoronata Murano, Si Brask Sonne, Mathias Falkerslev, Sally Winther, Benjamin Anderschou Holbech Jensen, Tao Ma, Jacob B. Hansen, Saverio Cinti, Blagoy Blagoev, Lise Madsen, Karsten Kristiansen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 310 p. E116-E128
2016

Diet-induced obesity, energy metabolism and gut microbiota in C57BL/6J mice fed Western diets based on lean seafood or lean meat mixtures

Jacob Bak Holm, Alexander Rønnevik, Hanne Sørup Tastesen, Even Fjære, Kristin Røen Fauske, Ulrike Liisberg, Lise Madsen, Karsten Kristiansen, Bjørn Liaset
Journal of Nutritional Biochemistry 31 p. 127-136
2016

Dietary fat drives whole-body insulin resistance and promotes intestinal inflammation independent of body weight gain

Benjamin Anderschou Holbech Jensen, Thomas S. Nielsen, Andreas M. Fritzen, Jacob Bak Holm, Even Fjære, Annette K. Serup, Kamil Borkowski, Steve Risis, Simone I. Pærregaard, Ida Søgaard, Audrey Poupeau, Michelle Poulsen, Tao Ma, Christian Sina, Bente Kiens, Lise Madsen, Karsten Kristiansen, Jonas Thue Treebak
Metabolism: Clinical and Experimental 65 p. 1706-1719
2016

Effect of a long-term high-protein diet on survival, obesity development, and gut microbiota in mice

Pia Kiilerich, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Qin Hao, Floor Hugenholtz, Si Brask Sonne, Muriel Derrien, Lone Møller Pedersen, Rasmus Koefoed Petersen, Alicja Mortensen, Tine Rask Licht, Maria Unni Rømer, Ulla Birgitte Vogel, Linn Jeanette Waagbø, Natasa Giallourou, Qiang Feng, Liang Xiao, Chuan Liu, Bjørn Liaset, Michiel Kleerebezem, Jun Wang, Lise Madsen, Karsten Kristiansen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 310 p. E886-E899
2016

Intake of a Western diet containing cod instead of pork alters fatty acid composition in tissue phospholipids and attenuates obesity and hepatic lipid accumulation in mice

Ulrike Liisberg, Kristin Røen Fauske, Ondrej Kuda, Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Nina Cecilie Norberg, Livar Frøyland, Ingvild Eide Graff, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Jan Kopecký, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 33 p. 119-127
2016

The protein source determines the potential of high protein diets to attenuate obesity development in C57BL/6J mice

Ulrike Liisberg, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Alexander Rønnevik, Susanne Bjelland, Kristin Røen Fauske, J Holm, Astrid L. Basse, JB Hansen, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Adipocyte 5 p. 196-211
2015

Tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 is required for high-fat diet-induced glucose intolerance and hepatic steatosis in mice

Even Fjære, Charlotte Andersen, Lene Secher Myrmel, Rasmus Koefoed Petersen, Jakob Bondo Hansen, Hanne Sørup Tastesen, Thomas Mandrup-Poulsen, Nils Brünner, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Maria Unni Rømer
PLOS ONE 10:e0132910
2014

Weight cycling promotes fat gain and altered clock gene expression in adipose tissue in C57BL/6J mice

Simon E Nitter Dankel, Eirik Magnus Meek Degerud, Kamil Borkowski, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Christine Haugen, Margit Solsvik, Ann Marie Lavigne, Bjørn Liaset, Jørn V. Sagen, Karsten Kristiansen, Gunnar Mellgren, Lise Madsen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 306 p. E210-E224
2014

Indomethacin treatment prevents high fat diet-induced obesity and insulin resistance but not glucose intolerance in C57BL/6J mice

Even Fjære, Ulrike Liisberg Aune, Kristin Røen, Alison H. Keenan, Tao Ma, Kamil Borkowski, David M. Kristensen, Guy W Novotny, Thomas Mandrup-Poulsen, Brian D. Hudson, Graeme Milligan, Yannan Xi, John W. Newman, Fawaz G. Haj, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Journal of Biological Chemistry 289 p. 16032-16045
2012

High-glycemic index carbohydrates abrogate the antiobesity effect of fish oil in mice

Qin Hao, Haldis Haukås Lillefosse, Even Fjære, Lene Myrmel, Lisa Midtbø, Ragnhild Helene Jarlsby, Tao Ma, Bingbing Jia, Rasmus K. Petersen, Si Brask Sonne, Andre Chwalibog, Livar Frøyland, Bjørn Liaset, Karstein Kristiansen, Lise Madsen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 302 p. E1097-E1112
2012

Metabolic impacts of high dietary exposure to persistent organic pollutants in mice

Mohammad Madani Ibrahim, Even Fjære, Erik-Jan Lock, Livar Frøyland, Niels Jessen, Sten Lund, Hubert Vidalf, Jérôme Ruzzin
Toxicology Letters 215 p. 8-15
2011

Sucrose counteracts the anti-inflammatory effect of fish oil in adipose tissue and increases obesity development in mice

Tao Ma, Bjørn Liaset, Qin Hao, Rasmus Koefoed Petersen, Even Fjære, Ha Thi Ngo, Haldis Haukås Lillefosse, Stine Ringholm, Si Brask Sonne, Jonas Thue Treebak, Henriette Pilegaard, Livar Frøyland, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
PLOS ONE 6
2011

Chronic Consumption of Farmed Salmon Containing Persistent Organic Pollutants Causes Insulin Resistance and Obesity in Mice

Mohammad Madani Ibrahim, Even Fjære, Erik-Jan Lock, Danielle Naville, Heidi Amlund, Emmanuelle Meugnier, Brigitte Le Battistoni, Livar Frøyland, Lise Madsen, Niels Jessen, Sten Lund, Hubert Vidal, Jérôme Ruzzin
PLOS ONE 6 p. e25170
2010

UCP1 induction during recruitment of brown adipocytes in white adipose tissue is dependent on cyclooxygenase activity

Lise Madsen, Lone M Pedersen, Haldis H Lillefosse, Even Fjære, Ingeborg Brønstad, Qin Hao, Rasmus K Petersen, Philip Hallenborg, Tao Ma, Rita De Matteis, Hernandez Pedro W Araujo, Josep Mercarder, M. Luisa Bonet, Jacob B Jacob B. Hansen, Barbara Cannon, Jan Nedergaard, Jun Wang, Saverio Cinti, Peter Voshol, Stein Ove Døskeland, Karsten Kristiansen
PLOS ONE

Faglige foredrag

2023

Kartlegging av helseeffekter i en musemodell etter inntak av oljer og protein utvunnet av restråstoff fra Vågehval (Balaenoptera acutorostrata)

Even Fjære, Bjørn Tore Lunestad
2022

Leveraging microbiota services through hologenomic analyses to improve gut health in farmed salmon

Jaelle Brealey, Miyako Kodama, Jacob A. Rasmussen, Søren B. Hansen, Luisa Santos-Bay, Martin Hansen, Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Lise Madsen, Annette Bernhard, Karsten Kristiansen, Harald Sveier, Marcus Thomas Pius Gilbert, Michael David Martin, Morten T. Limborg
2020

HoloFish: Microbiome-genomic co-optimisation to improve gut health in farmed salmon

Jaelle C. Brealey, Luisa Santos-Bay, Jacob A Rasmussen, Laurene Alicia Lecaudey, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Martin Hansen, Harald Sveier, Miyako Kodama, Thomas Gilbert, Morten T. Limborg, Michael David Martin
2018

Health effects of kelp in a rat model study

Arne Duinker, Even Fjære, Bjørn Liaset
2012

Weight cycling affects adipose tissue genes involved in circadian rhythm and lipid metabolism

Simon E Nitter Dankel, Eirik Magnus Meek Degerud, Even Fjære, Christine Haugen, Jørn V. Sagen, Gunnar Mellgren, Lise Madsen

Poster

2017

Re-appearance of bacteria in antibiotic treated mice after exposure to methylmercury

Cecilie Smith Svanevik, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Amund Måge, Lise Madsen, Bjørn Tore Lunestad
2012

Candidate genes for fat regain after weight cycling in mice

Simon E Nitter Dankel, Eirik Magnus Meek Degerud, Even Fjære, Christine Haugen, Jørn V. Sagen, Gunnar Mellgren, Lise Madsen
2012

CDKN1A associates with fat regain after weight cycling in mice

Eirik Magnus Meek Degerud, Simon E Nitter Dankel, Even Fjære, Christine Haugen, Jørn V. Sagen, Gunnar Mellgren, Lise Madsen

Rapporter og avhandlinger

2020

Knowledge update on macroalgae food and feed safety - based on data generated in the period 2014-2019 by the Institute of Marine Research, Norway

Arne Duinker, Malin Kleppe, Even Fjære, Irene Biancarosa, Hilde Elise Heldal, Lisbeth Dahl, Bjørn Tore Lunestad
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)