Gå til hovedinnhold

Hilde Arnesen Øyjordsbakken

Hilde Arnesen
Avdelingsingeniør
Telefon: 91000152
Avdeling: Plankton

Arbeidsområde

Avdelingsingeniør for Planktonkjemi med følgende arbeidsoppgaver:

  • Pigmentanalyse av planteplankton
  • Analyse av løst oksygen i sjøvann
  • Analyse av ammonium i sjøvann
  • Analyse av suspendert partikulært materiale
  • Analyse av parikulært organisk karbon og nitrogen
  • Analyse av næringssalter i sjøvann
  • Toktvirksomhet
  • Databehandling
  • Kontaktperson for innlevering av prøver fra kystovervåkning Austevoll og Porsangerfjorden

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Thirty years of nutrients and biogeochemistry in the Norwegian, Greenland and Iceland Seas, 1990-2019

Kjell Gundersen, Jane S. Møgster, Vidar Surén Lien, Elizaveta Ershova, Linda Fonnes Lunde, Hilde Arnesen, Ann-Kristin Olsen
Scientific Data 10 p. 256
2022

Comparison of two multiple plankton samplers: MOCNESS and Multinet Mammoth

Espen Strand, Cecilie Thorsen Broms, Espen Bagøien, Tor Knutsen, Hilde Arnesen, Bahar Mozfar
Limnology and Oceanography : Methods
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)