Gå til hovedinnhold

Jane Strømstad Møgster

C%3A%5CUsers%5Cjane
Overingeniør
Telefon: 41220168
Avdeling: Plankton

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

Rapporter og avhandlinger

2016

Næringssalter, tilvekst av planteplankton og beitepress i havområdene våre

KJELL GUNDERSEN, LINDA F. LUNDE, MARIANNE PETERSEN, JANE S. MØGSTER
Havforskningsrapporten 2016
2015

Fisken og havet, særnummer 1-2015

KJELL GUNDERSEN, JANE S. MØGSTER, LINDA F. LUNDE,MARIANNE PETERSEN, IRENE B. TJELFLA AT og FRANCISCO REY
Havforskningsrapporten 2015
2013

MONITORING THE PLANKTON COMMUNITY

K. Gundersen,Chemical analysis by J.S. Møgster, L.F. Lunde, M. Petersen
Barentshav rapporten med PINRO
1996

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1996. Datarapport

Hassel,A.Johannessen,M.Bakkeplass,K.Hagebø,M.Erices,J.Lygren,S.Gjertsen,K.Johannessen,S.Strømstad,J
p. 98
1995

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1995. Datarapport

Johannessen,M.Hassel,A.Bakkeplass,K.Hagebø,M.Lygren,S.Gjertsen,K. Johannessen,S. Strømstad,J.
p. 113
1994

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1994. Datarapport

Hassel,A.Johannessen,M.Bakkeplass,K.Hagebø,M. Erices,J.Lygren,S.Strømstad,J
p. 153
1993

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1993. Datarapport

Bakkeplass,K.Brattland,P.Erices,J.Hassel,A.Johannessen,M.Lygren,S. Strømstad,J
p. 109
1992

Planktonundersøkelene i Barentshavet 1992. Datarapport

Hassel,A.Johannessen,M.Bakkeplass,K.Brattland,P.Endresen,B.Hagebø,M.Johannessen,S.Seglem,K.Strømstad,J
p. 99
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)