Gå til hovedinnhold

Kaja Skjærven

Skj rven Kaja Helvik
Forsker
Telefon: 97142241
Avdeling: Fôr og ernæring

Kaja Helvik Skjærven har interesse og kompetanse relatert til tidlig embryoutvikling hos fisk og hvordan utvikling påvirkes av miljøforhold som ernæring, klima (temperatur etc.)  eller giftstoffer. Kjernefokuset er hvordan de forskjellige miljøforholdene endrer potensialet for genuttrykk gjennom ernæringsbaserte epigenetiske mekanismer. Hovedtemaet for arbeidet er hvordan næringsstoffer, temperatur eller giftstoffer regulerer DNA-metylering (epigenetikk) fra en generasjon og over til neste generasjon. Vi forbinder endringene i genuttrykkpotensialet (epigenetikk) med mer tradisjonelle biologiske prosesser som næringsstoffstatus, metabolisme, fysiologi og histologianalyser. 

For noen år siden ønsket vi å teste om foreldrenes vitaminstatus (stamfisk/ broodstock) kunne påvirke neste generasjon. Vi lagde et fôr med lavere vitaminnivå (mikronæringsstoffene: B-vitamin og metioninog gav det til stamfisk av sebrafisk. Det senket fekunditeten, men eggene som ble gytt var uten misdannelser. Likevel viste RNA sekvensering at embryostadiet var påvirket av foreldrenes vitaminstatus (Skjærven et al., 2016). I neste generasjon fikk begge gruppene kontrollfôret med nok B-vitaminer. Fiskebarna spiste og vokste helt lik. Men vi ble ganske overrasket da vi så leveren til barna fra gruppen hvor foreldrene hadde fått mindre B-vitaminer. Leverfargen var lyserosa og histologiske analyser viste signifikant mer fett i levercellene, samt nedregulerte gener i fettmetabolismen. Dette er ernæringsbasert programmering og resultatene våre viste at DNA metylering var en av mekanismene som styrte utviklingen av denne fenotypen (Skjærven et al,.2018). Siden vist at det å endre bare ett næringsstoff i fôret til foreldrene også har stor innflytelse på hvilke gener som blir uttrykt og dermed påvirke barnas metabolisme (Adam et al., 2019). Nå jobber vi videre med de samme problemstillingene i laks og ørret i NFR prosjektene NutrEpi og EpiFishGrowth. Sjekk ut vår siste publikasjoner, spesielt den i  Epigenetics, BMC Genomics, vårt bok kapittel om Nutritional Epigenetics eller hvordan epigenetikk bidrar til evolusjoen som er publisert i Nature Communications :)  Hvis du vil lese populærvitenskapelige varianter finner du det her under fanen arbeidsområde.

Se link til publikasjoner: 

https://scholar.google.com/citations?user=BsCYbzAAAAAJ&hl=no

Arbeidsområde

Arbeidsområde: fiskeernæring, ernæring, embryoutvikling, stamfisk, epigenetikk, DNA metylering, genuttrykk, B-vitaminer, metionin, frie aminosyrer, ernæringsbasert programmering, 1C næringsstoff. Arter: laks, ørret, tilapia, sebrafisk, torsk, rødspette, kveite.

23.06.2022           bioteknologiradet.no

SmåGENialt: Hvordan tilpasser fisk seg til klimaendringer?

https://www.bioteknologiradet.no/2022/06/hvordan-tilpasser-fisk-seg-til-klimaendringer/

13.06.2022           hi.no

Endra gytetid påverkar helsa til laksen

https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/juni/endra-gytetid-paverkar-helsa-til-laksen

29.03.2022           aquafeed.com/

Fish traits can be influenced by feeds

https://www.aquafeed.com/newsroom/news/fish-traits-can-be-influenced-by-feeds/

28.03.2022           thefishsite.com

How feed can affect salmon genetics

https://thefishsite.com/articles/how-feed-can-affect-salmon-genetics

05.02.2022           Intrafish.no

Oppdrettere kan påvirke egenskapene til fisken via epigenetikk

https://www.intrafish.no/kommentarer/oppdrettere-kan-pavirke-egenskapene-til-fisken-via-epigenetikk/2-1-1161899

13.03.2021           forskning.no

Laksen lagrer mer fett når den får mindre næringsstoffer

https://forskning.no/bioteknologi-dna-fiskehelse/laksen-lagrer-mer-fett-nar-den-far-mindre-naeringsstoffer/1823355

01.03.2021           Kyst.no

Har funnet ut hvordan fôret påvirker genene til laksen

https://www.kyst.no/article/har-funnet-ut-hvordan-fret-paavirker-genene-til-laksen/

23.07. 2020          Hatcheryfm.com

Off-season spawning of salmon in RAS facilities affects eggs nutritional status

http://www.hatcheryfm.com/hfm-article/948/Outofseason-spawning-of-salmon-in-RAS-systems-affects-eggs-nutritional-status/

23.07. 2020          Hatcheryfm.com

Off-season spawning of salmon in RAS facilities affects eggs nutritional status

http://www.hatcheryfm.com/hfm-article/948/Outofseason-spawning-of-salmon-in-RAS-systems-affects-eggs-nutritional-status/

25.06. 2020          HI.no

When farmed salmon spawn in the summer instead of in the autumn, then the salmon eggs get a lower level of several important nutrients.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juni/darligere-egg-nar-laksen-gyter-om-sommeren

05.05. 2020,         HI.no,

Feeds that have more B vitamins and the amino acid methionine ensure growth and reduce fat storage in the liver of salmon in the transition from freshwater to seawater. It can contribute to less mortality in salmon smolt.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/mai/mer-mikroneringsstoffer-gir-friskere-laks

05.05. 2020,         Forskning.no,

Extra doses of vitamins make salmon fry grow better

https://forskning.no/fisk-fiskehelse-havforskningsinstituttet/ekstra-doser-vitaminer-gjor-at-lakseyngel-vokser-bedre/1680295

08.04. 2020,         HI.no,                  

Enjoy cooking good food at Easter. Fresh ingredients and homemade dinner can strengthen your immune system.https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/april/dropp-kaloritellingen-denne-pasken-sats-heller-pa-a-fa-i-deg-mange-mikroneringsstoff

08.04. 2020,         Forkning.no,

Chronicle: Drop the calorie count this Easter – rather focus on getting plenty of micronutrients: https://forskersonen.no/kronikk-mat-mat-og-helse/dropp-kaloritellingen-denne-pasken--sats-heller-pa-a-fa-i-deg-mange-mikronaeringsstoff/1667692

23.07. 2020          Hatcheryfm.com

Headline News: Off-season spawning of salmon in RAS facilities affects eggs nutritional status

http://www.hatcheryfm.com/hfm-article/948/Outofseason-spawning-of-salmon-in-RAS-systems-affects-eggs-nutritional-status/

25.06. 2020          HI.no

Når oppdrettslaksen gyter om sommeren i stedet for høsten, får lakseeggene lavere nivå av flere viktige næringsstoffer.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juni/darligere-egg-nar-laksen-gyter-om-sommeren

05.05. 2020,         HI.no,

Fôr som har mer B-vitaminer og aminosyren metionin sikrer vekst og reduserer fettlagring i leveren hos laks i overgangen fra ferskvann til sjøvann. Det kan bidra til mindre dødelighet hos laksesmolten.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/mai/mer-mikroneringsstoffer-gir-friskere-laks

05.05. 2020,         Forskning.no,

Ekstra doser vitaminer gjør at lakseyngel vokser bedre

https://forskning.no/fisk-fiskehelse-havforskningsinstituttet/ekstra-doser-vitaminer-gjor-at-lakseyngel-vokser-bedre/1680295

08.04. 2020,         HI.no,                  

Kos deg med å lage god mat i påsken. Ferske råvarer og hjemmelaget middag kan styrke immunforsvaret ditt.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/april/dropp-kaloritellingen-denne-pasken-sats-heller-pa-a-fa-i-deg-mange-mikroneringsstoff

08.04. 2020,         Forkning.no,

Kronikk: Dropp kaloritellingen denne påsken – sats heller på å få i deg mange mikronæringsstoff: https://forskersonen.no/kronikk-mat-mat-og-helse/dropp-kaloritellingen-denne-pasken--sats-heller-pa-a-fa-i-deg-mange-mikronaeringsstoff/1667692

11.03 2018           forskning.no                       Foreldrenes B-vitaminmangel kan påvirke fiskebarna

https://forskning.no/2018/03/b-vitaminmangel-hos-foreldre-pavirker-barna/produsert-og-finansiert-av/havforskningsinstituttet

12.03 2018           intrafish.no                         B-vitaminmangel hos fisk påvirker neste generasjon

http://www.intrafish.no/nyheter/1450073/b-vitaminmangel-hos-fisk-paavirker-neste-generasjon

08.03 2018           IMR.no                               B-vitaminmangel hos fiskeforeldre påvirker avkommet https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/mars/bvitaminmangel

29.03 2017           IMR.no                               Low folate in feed leads to fewer and weaker fish embryos

https://www.hi.no/en/hi/news/2017/mars/low-folate-in-feed-leads-to-fewer-and-weaker-fish-embryos

29.03 2017           intrafish.no                         Bør vurdere å øke mengden b-vitamin i laksefôret

http://www.intrafish.no/fou/1234679/bor-vurdere-aa-oke-mengden-b-vitamin-i-lakseforet

29.03 2017           forskning.no                       Nok B-vitamin i fôr kan gi bedre fiskehelse

https://forskning.no/2017/03/folatmangel-i-gir-faerre-og-svakare-fiskeembryo/produsert-og-finansiert-av/nifes

05.07.2012           Bergens Tidende                Kronikk, Kysttorsken vår er sterkt truet; Forfatter K. H. Skjærven

 

NFR prosjekter som prosjektleder:

2016-2021: “Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients to improve healthy growth in Atlantic salmon” (NutrEpi 267787, NRC, project leader) Role: Main applicant and project leader. Project aim is to elucidate is fish feed composition could affect the gene expression potential (epigenetic gene regulation) in embryos and mature offspring in Atlantic salmon.

2014-2019: "Inheritance of epigenetic patterns under the influence of diets and contaminants" (EpiSip 228877, NRC, project leader), Role: Writing application, work package leader and co-supervisor of PhD student and project leader from 2017. Project aim was to elucidate if nutrients in fish feed composition and contaminants could affect the epigenetic gene regulation across several fish species.

2013-2015: "Transgenerational actions of fish feed and the effect on epigenetic regulation of gene transcription" (EpiFeedFish 225250/E40, NRC, project leader) Role: Main applicant and project leader. Project aim was to elucidate if fish feed composition could affect the gene expression potential (epigenetic gene regulation) in embryos and mature offspring.

Curriculum Vitae

 1. Per Gunnar Fjelldal, Anne-Catrin Adam, Gerd M. Berge, Ingrid Lein, Ernst M. Hevrøy, Ingunn Næve, Rudi R. Seim, Maren Mommens, Kaja H. Skjærven, Tom Hansen, Kristin Hamre. 2023. Female two-sea-winter Atlantic salmon fed broodfish diet for 9 or 17 months had equal egg production capacity and quality, while manipulation of ovulation time altered egg size and quality. Aquaculture 580, https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.740227
 2. Espe M., Adam A-C., Saito T. & Skjærven K.H. 2023. Methionine: An indispensable amino acid in cellular metabolism and health of Atlantic salmon – a review. Aquaculture nutrition https://doi.org/10.1155/2023/5706177
 3. J. Klughammer, D. Romanovskaia, et al. C. Bock. 2023. Comparative analysis of genome-scale, base-resolution DNA methylation profiles across 580 animal species. Nature Communications. Doi: 10.1038/s41467-022-34828-y
 4. K.H. Skjærven, M. Mommens, A.-C. Adam, T. Saito, E. Oveland, M. Espe. 2022. Earlier or delayed seasonal broodstock spawning changes nutritional status and metabolic programming of growth for next-generation Atlantic salmon. Aquaculture. Doi: 10.1016/j.aquaculture.2022.738187
 5. K.H. Skjærven, A.-C. Adam, T. Saito, R. Waagbø, M. Espe. 2023. Epigenetics in fish nutritional programming. Book chapter number 10 in Epigenetics in Aquaculture. Wiley. Editors: Francesc Piferrer and Hanping Wang, doi:
 6. K.H. Skjærven, M. Mommens, A.-C. Adam, T. Saito, E. Oveland and M. Espe. 2022. Earlier or delayed seasonal broodstock spawning changes nutritional status and metabolic programming of growth for next-generation Atlantic salmon. Aquaculture Vol 554, doi: 10.1016/j.aquaculture.2022.738187
 7. K.H. Skjærven, A.-C. Adam, T. Saito, R. Waagbø, M. Espe. 2022. Nutritional epigenetics. Book chapter number 5 in Cellular and Molecular Approaches in Fish Biology. Elsevier. Editors: I. Fernandez, J. Fernandes, doi: 10.1016/B978-0-12-822273-7.00006-9

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128222737000069?via%3Dihub

 1. T. Saito, P. Whatmore, J. F. Taylor, J.M.O. Fernandes, A.-C. Adam, D.R. Tocher, M. Espe; K.H. Skjærven. 2022. Micronutrient supplementation affects DNA methylation in male gonads with potential intergenerational epigenetic inheritance involving the embryonic development through glutamate receptor-associated genes. BMC Genomics 23. 115 doi: 10.1186/s12864-022-08348-4
 2. E. Holen, M. Chen, P.G. Fjelldal, K.H. Skjaerven, N.H. Sissener, S. C. Remø. A.J.P. Philip, K. Hamre, V. Vikeså, S. Subramanian, M. Espe, 2022. Tailoring freshwater diets towards boosted immunity and pancreas disease infection robustness in Atlantic salmon post smolts. Fish & Shellfish Immunology vol 120 doi: 10.1016/j.fsi.2021.11.019
 3. N.H. Sissener, K. Hamre, P.G. Fjelldal, A.J.P. Philip, M. Espe, L. Miao, E. Høglund, C. Sørensen, K.H. Skjaerven, E. Holen, S. Subramanian, V. Vikeså, B. Norberg, S.C. Remø. 2021. Can improved nutrition for Atlantic salmon in freshwater increase fish robustness, survival and growth after seawater transfer? Aquaculture vol 542, doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.736852
 4. A.J.P. Philip, P.G. Fjelldal, S.C. Remø, C. Selvama, K. Hamre, M. Espe, E. Holen, K.H. Skjaerven, V. Vikeså, S. Subramanian, J.W. Schramac, N.H. Sissener. 2021. Dietary electrolyte balance of Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater feeds: Impact on osmoregulation, mineral metabolism and performance in seawater. Aquaculture vol 546 doi: 10.1016/j.aquaculture.2021.737305
 5. A. Nedoluzhko, R. Mjelle, M. Renström, K.H. Skjærven, F. Piferrer, J. M.O.Fernandes. 2021.The first mitochondrial 5-methylcytosine map in a non-model teleost (Oreochromis niloticus) reveals extensive strand-specific and non-CpG methylation. Genomics, Vol 113, Issue 5, Pages 3050-3057 doi:10.1016/j.ygeno.2021.07.007
 6. A.-C. Adam, T. Saito, M. Espe, P. Whatmore, J. M. O. Fernandes, V. Vikeså, K. H. Skjærven. 2021. Metabolic and molecular signatures of improved growth in Atlantic salmon (Salmo salar) fed surplus levels of methionine, folic acid, vitamin B6 and B12 throughout smoltification British Journal of Nutrition. doi:10.1017/S0007114521002336
 7. T. Saito, P. Whatmore, J.F. Taylor, J.M.O. Fernandes, A-C. Adam, D. R. Tocher, M. Espe, and K.H. Skjærven. 2020. Micronutrient supplementation affects transcriptional and epigenetic regulation of lipid metabolism in a dose-dependent manner. Epigenetics, doi: 10.1080/15592294.2020.1859867
 8. K. H. Skjærven, E.Oveland, M.Mommens, E. Samori, T. Saito, A-C. Adam, M. Espe 2020. Out-of-season spawning affects the nutritional status and gene expression in both Atlantic salmon female broodstock and their offspring. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 247:110717. doi: 10.1016/j.cbpa.2020.110717.
 9. L. M. Vera, K. Hamre, M, Espe, G-I. Hemre, K. Skjærven, E-J. Lock, A. J. Prabhu, D. Leeming, H. Migaud, D. R. Tocher, J. F. Taylor 2020 Higher dietary micronutrients are required to maintain optimal performance of Atlantic salmon (Salmo salar) fed a high plant material diet during the full production cycle. Aquaculture. Vol: 528,doi: 10.1016/j.aquaculture.2020.735551
 10. P.Wischhusen, T. Saito, Heraud C, Kaushik SJ, Fauconneau B, Antony Jesu Prabhu P, Fontagné-Dicharry S, Skjærven KH. 2020. Parental selenium nutrition affects the one-carbon metabolism and the hepatic DNA methylation pattern of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the progeny. Life (Basel). 25;10(8):121. doi: 10.3390/life10080121.
 11. M. Espe, K.H. Skjærven, M. Chen, V. Vikeså, A-C. Adam, T. Saito, E. Holen. 2020. The level of 1C diets fed prior to cell isolation affect lipid metabolism in primary liver cells isolated from Atlantic salmon. Aquaculture Nutrition. doi:10.1111/anu.13058
 12. M. Espe, V. Vikeså, T. H. Thomsen, A-C. Adam, T. Saito and K. H. Skjærven.  Atlantic salmon fed a nutrient package of surplus methionine, vitamin B12, folic acid and vitamin B6 improved growth and reduced the relative liver size, but when in excess growth reduced. Aquaculture Nutrition. 1-13, doi:10.1111/anu.13010 (2019)
 13. Taylor JF, Vera LM, De Santis C, Lock EJ, Espe M, Skjærven KH, Leeming D, Del Pozo J, Mota-Velasco J, Migaud H, Hamre K, Tocher DR. 2019. The effect of micronutrient supplementation on growth and hepatic metabolism in diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar) parr fed a low marine ingredient diet. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 227: 106-121 doi: 10.1016/j.cbpb.2018.10.004.
 14. P. A. Olsvik, P. Whatmore, S. J. Penglase, K. H. Skjaerven, M. Anglès d'Auriac, S. Ellingsen. Associations between behavioral effects, of bisphenol A and DNA methylation in zebrafish embryos.  Front Genet. 8;10:184. doi: 10.3389/fgene.2019.00184 (2019)
 15. Adam, A.C., Lie, K.K., Whatmore, P., Jakt, L.M., Moren, M., Skjaerven, K.H. 2019. Profiling DNA methylation patterns of zebrafish liver associated with parental high dietary arachidonic acid. PLoS One 14, doi: 10.1371/journal.pone.0220934 (2019)
 16. K.H. Skjaerven, L.M. Jakt, J.M.O. Fernandes, J.A. Dahl, A-C. Adam, J. Klughammer, C. Bock, M. Espe. Parental micronutrient deficiency distorts liver DNA methylation and expression of lipid genes associated with a fatty-liver-like phenotype in offspring. Scientific Reports 8, 3055, doi:10.1038/s41598-018-21211-5 (2018)
 17. I.G. Guimaraes, K.H. Skjærven, M. Moren, M. Espe, K. Hamre. Dietary taurine supplementation in plant protein based diets do not affect growth and reproductive performance of zebrafish, Aquaculture Research doi: 10.1111/are.13658 (2018)
 18. A-C. Adam, K.H. Skjaerven, P. Whatmore, M. Moren, K. K. Lie. Parental high dietary arachidonic acid levels modulated the hepatic transcriptome of adult zebrafish (Danio rerio) progeny. PlosOne: doi: 10.1371/journal.pone.0201278PONE-D-17-35539R1 (2018)
 19. A.C. Adam, K.K. Lie, M. Moren, K.H. Skjærven. High dietary arachidonic acid levels induce changes in complex lipids, immune-related eicosanoids and increase levels of oxidized metabolites in zebrafish (Danio rerio) Br J Nutr  117, 1075, doi: 10.1017/S0007114517000903 (2017)
 20. L.M. Vera, C. Metochis, J.F. Taylor, M. Clarkson, K.H. Skjærven, H. Migaud, D.R.L. Tocher. Early nutritional programming affects liver transcriptome in diploid and triploid Atlantic salmon, Salmo salar. BMC Genomics 18, 886, doi: 10.1186/s12864-017-4264-7 (2017)
 21. P.A. Olsvik, K.H. Skjærven, L. Søfteland. Metabolic signatures of bisphenol A and genistein in Atlantic salmon liver cells. Chemosphere 189, 730 doi: 10.1016/ S0045-6535(17)31489-3 (2017)
 22. K.H. Skjærven, L.M. Jakt, J.A. Dahl, M. Espe, H. Aanes, K. Hamre, K., J.M.O. Fernandes. Parental vitamin deficiency affects the embryonic gene expression of immune-, lipid transport- and apolipoprotein genes. Scientific Reports 6, 34535, doi: 10.1038/srep34535 (2016)
 23. K. Hamre, S.J. Penglase, J.D. Rasinger, K.H. Skjærven, P.A. Olsvik. Ontogeny of redox regulation in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae. Free Radic Biol Med 73, 337 doi:  10.1016/S0891-5849(14) 00233-0 (2014)
 24. P.A. Olsvik, H. Amlund, O. Saele, S. Ellingsen, K.H. Skjaerven. Impact of dietary selenium on methylmercury toxicity in juvenile Atlantic cod: A transcriptional survey. Chemosphere 120, 199 doi: 10.1016/S0045-6535(14)00772-3 (2015)
 25. P.A. Olsvik, T.D. Williams, H.S. Tung, L. Mirbahai, M. Sanden, K.H. Skjaerven, S. Ellingsen. Impacts of TCDD and MeHg on DNA methylation in zebrafish (Danio rerio) across two generations. Comp Biochem Phys C 165, 17, doi: 10.1016/S1532-0456(14)00077-5 (2014)
 26. K.H. Skjærven, K. Hamre, R.N. Finn and P.A. Olsvik. Thermal stress alters expression of genes involved in one carbon and DNA methylation pathways in Atlantic cod embryos. Comp Biochem Physiol A 173C, 17-27, doi: 10.1016/S1095-6433(14)00053-1 (2014)
 27. K.H. Skjærven, S. Penglase, P.A. Olsvik, K. Hamre. Redox regulation in Atlantic cod (Gadus morhua) embryos developing under normal and heat stressed conditions. Free Radic Biol Med. 57, 29-38, doi: 10.1016/S0891-5849(12)01840-0 (2013)
 28. K.H. Skjærven, P.A. Olsvik, R.N. Finn, E. Holen, K. Hamre. Ontogenetic expression of maternal and zygotic genes in Atlantic cod embryos under ambient and thermally stressed conditions. Comp Biochem Physiol A 159, 196-205, doi: 10.1016/ S1095-6433(11)00059-6 (2011)
 29. L. Oftedal, K.H. Skjærven, R.T. Coyne, B. Edvardsen, T. Rohrlack, O.M. Skulberg, S.O. Døskeland, L. Herfindal. The apoptosis-inducing activity towards leukemia and lymphoma cells in a cyanobacterial culture collection is not associated with mouse bioassay toxicity. J Ind Microbiol Biotechnol. 38, 489-501, doi: 10.1007/s10295-010-0791-9 (2011)
 30. E. Holen, A. Kausland, K.H. Skjærven. Embryonic stem cells isolated from Atlantic cod (Gadus morhua) and the developmental expression of a stage-specific transcription factor ac-Pou2. Fish Physiol Biochem., 36, 1029-1039, doi: 10.1007/s10695-010-9381-z (2010)
 31. S.K. Prestegard, L. Oftedal, R.T. Coyne, G. Nygaard, K.H. Skjærven, G. Knutsen, S.O. Døskeland, L. Herfindal. Marine Benthic Diatoms Contain Compounds Able to Induce Leukemia Cell Death and Modulate Blood Platelet Activity. Mar. Drugs 7, 605-623, doi: 10.3390/md7040605 (2009)
 32. R.F. Martins, M.F. Ramos, L. Herfindal, J.A. Sousa, K.H. Skjærven, and V.M. Vasconcelos. Antimicrobial and Cytotoxic Assessment of Marine Cyanobacteria - Synechocystis and Synechococcus. Mar. Drugs 6, 1–11, PMCID: PMC2474953 (2008)
 33. H. Hagland, F. Selheim, T.J. Keen, K.H. Skjærven, C. Krakstad, A-E. Christensen, L. Herfindal, F. Schwede, H-G. Genieser and S.O. Døskeland. The cAMP Receptors Epac and PKA Synergize To Induce PC12 Cell Neuritogenesis and To Protect Against Apoptosis. Peer review. Proceeding of the 12th International Conference on Second Messengers and Phosphoproteins, 123-128 (2004)
 34. K.H. Skjærven, R.N. Finn, H. Kryvi and H.J. Fyhn Yolk resorption in developing plaice (Pleuronectes platessa). Peer review. In: The Big Fish Bang; Proceedings of the 26th Annual Larval Fish Conference, 193-210 (2003)

 

Other Publications:

 1. Ø. Karlsen, K.H. Skjærven, J.M.O. Fernandes, T. van der Meeren, I. Rønnestad and K. Hamre, Langtidseffekter av ulike startfôr hos torsk. Code special issue of Norsk Fiskeoppdrett (2015)
 2. K.H. Skjærven, Epigenetikk: B-vitamin nivå hos fisk påvirker avkommet. Havbruk i genenes tidsalder, nye tider kan gi DNA-revolusjon, Norsk Fiskeoppdrett expert nr 1 (2018)
 3. Nini Sissener, Bente Elisabeth Torstensen, Bente Ruyter, Tone-Kari K Østbye, Rune Waagbø, Sven Martin Jørgensen, Bjarne Hatlen, Nina Sylvia Liland, Elisabeth Ytteborg, Øystein Sæle, Ida Rud, Sofie C. Remø, Turid Mørkøre, Jens-Erik Dessen, Kaja Skjærven, Trine Ytrestøyl, Elisabeth Holen, Gerd Marit Berge, Anne-Catrin Adam: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

 

Presentations: 

 1. K.H. Skjærven, T. Saito, J.M.O. Fernandes, M. Mommens, A.C. Adam, and M. Espe (2022) Seasonal broodstock management influences the nutritional status, gene expression and epigenetic gene regulation in Atlantic salmon progeny. Talk at Genomics in Aquaculture, Granada, Spain.
 2. A.C. Adam, T. Saito, A.L.K. Putman, P. Whatmore, M. Espe, J.M.O. Fernandes, E.A. Miska, and K.H. Skjærven (2022) Nutrient-sensitive epigenetic regulation in salmon muscle. Talk at Genomics in Aquaculture, Granada, Spain.  
 3. A.L.K. Putman, A.C. Adam, T. Saito, M. Espe, K.H. Skjærven, and E.A. Miska (2022) 1-carbon nutrients impact histone modification enrichment in the Atlantic salmon genome. Talk at Genomics in Aquaculture, Granada, Spain.
 4. A. Maud, L. Kleppe, E. Andersson, B. Norberg, Ø. Karlsen, P. Whatmore, J.M.O. Fernandes, A. Nedoluzhko, K.H. Skjærven, J.E. Skjæraasen, O.S. Kjesbu (2021) Atlantic cod facing climate-driven warming: Reproductive physiology under challenging environmental conditions. Talk at the 14th International Congress on the Biology of Fish (ICBF) in Montpellier in the south of France.
 5. K.H. Skjærven, T. Saito, J.M.O. Fernandes, P. Whatmore, P. Araujo, M. Mommens, and M. Espe (2021) Seasonal broodstock management alters the epigenome of the next generation of Atlantic salmon (Salmo salar) Talk at Aquaculture Europe 2021, Madeira, Portugal.
 6. K.H. Skjærven, A.C. Adam, T. Saito, P. Whatmore, A.L.K. Putman, J.M.O. Fernandes, V. Vikeså, and M. Espe (2021) Epigenetic mechanism of improved post-smolt growth in Atlantic salmon fed a moderate surplus package of methionine, folic acid, vitamin B6 and B12 throughout smoltification. Talk at Aquaculture Europe 2021, Madeira, Portugal.
 7. A.L.K. Putman, A.C. Adam, T. Saito, M. Espe, K.H. Skjærven, and E.A. Miska (2021) The landscape of two major histone modifications in Atlantic salmon (Salmo Salar) fed a surplus of methionine and B vitamins. Poster at Aquaculture Europe 2021, Madeira, Portugal.
 8. K.H. Skjærven, T. Saito, J.M.O. Fernandes, M. Mommens, P. Whatmore, A.C. Adam, and M. Espe (2021) Seasonal broodstock management influences the nutritional status, gene expression and epigenetic gene regulation in Atlantic salmon progeny. Talk at Genomics in Aquaculture, digital.
 9. K.H. Skjærven, T. Saito, M. Mommens, E. Oveland, A.C. Adam, M. Espe (2020) Påvirker endret gytetidspunkt neste generasjon? Talk at Havbruk conference, digital, Norway
 10. A.C. Adam, M. Espe, T. Saito, P. Whatmore, J.M.O. Fernandes and K.H. Skjærven (2020) Moderat overskudd av mikronæringsstoff i laksefôr gir økt vekst og endrer ernæringssensitive epigenetiske reguleringsmekanismer i muskel til atlantisk laks. Talk at Havbruk conference, digital, Norway
 11. K.H. Skjærven, T. Saito, M. Mommens, E. Oveland, A.C. Adam, M. Espe (2019) Seasonal broodstock management affects gene expression and nutritional status in offspring. Talk at Fishnutrition conference, Os, Norway
 12. M. Alix, L. Kleppe, E. Andersson, B. Norberg, Ø. Karlsen, A. Thorsen, K. H. Skjærven, J. E. Skjaraasen, O. S. Kjesbu (2019) From oogenesis to embryonic development: How climate change may affect reproductive performance of Atlantic cod. Poster at 7th IWBFG (International Workshop on the Biology of Fish Gametes), Rennes, France
 13. K.H. Skjærven, T. Saito, P. Whatmore, A.C. Adam and M. Espe (2019) Micronutrient supplementation altered hepatic gene expression and DNA methylation in Atlantic salmon. Poster and lightening talk at Mechanisms and Evolution of Intergenerational Change 2019 conference, Wellcome Genome Campus, Hinxton, UK
 14. E. Oveland, R. Hageskal, E. Samori, N. Wollertsen, M. Mommens, R. Waagbø and K.H. Skjaerven (2019) Salmon Production and Quantification of Folates using AOAC Trienzyme UHPLC-MS/MS Method, Poster at 132nd AOAC international annual meeting and exposition, Toronto, Canada.
 15. E. Oveland, R. Hageskal, N. Wollertsen, M. Mommens, R. Waagbø and K.H. Skjaerven (2019) Quantification of folates in Salmon using UHPLC-MS/MS, Poster at NSMS (Norsk massespektometri), Hafjell, Norway
 16. E. Oveland, R. Hageskal, E. Samori, N. Wollertsen, M. Mommens, R. Waagbø and K.H. Skjaerven (2018) Salmon Production and Quantification of Folates using AOAC Trienzyme UHPLC-MS/MS Method, Poster at AOAC international, food chemistry and standardization of analytical methods, Canada
 17. P. Wischhusen, M. Briens, P-A. Geraert, M. Parailloux, B. Bouyssiere, M. Bueno, S. Mounicou, A. J. Prabhu, K.H. Skjærven, B. Fauconneau, S. Fontagné-Dicharry (2018) Effect of dietary inorganic and organic selenium supplementation on reproduction and egg quality in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Talk at ISFNF, Spain
 18. A.C. Adam, K. K. Lie, L. M. Jakt, M. Moren, and K.H. Skjærven (2018) Profiling DNA methylation patterns of zebrafish liver associated with parental high dietary arachidonic. Talk at ISFNF, Las Palmas, Spain
 19. K.H. Skjærven, L.M. Jakt and M. Espe (2018) Epigenetiske effekter av fiskefôr. Talk at Havbrukskonferansen 2018, Havbruk i samfunnet NRC, Oslo, Norway
 20. A.C. Adam, K. K. Lie, L. M. Jakt, M. Moren, and K.H. Skjærven (2018) Nivået av arakidonsyre påvirker genutrykket og DNA Metylering i neste generasjon. Talk at Havbrukskonferansen 2018, Havbruk i samfunnet NRC, Oslo, Norway
 21. K.H. Skjærven, P. Whatmore, S. J. Penglase, M. Anglès d'Auriac, S. Ellingsen, P. A. Olsvik (2018) Behavioral, transcriptional and whole-genome DNA methylation effects of bisphenol A in zebrafish embryos. Talk at Havbrukskonferansen 2018, Havbruk i samfunnet NRC, Oslo, Norway
 22. K.H. Skjærven, J.M.O. Fernandes, J.A. Dahl, K. Hamre, and L.M. Jakt (2018) Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients in plant based feeds for Atlantic salmon. Talk at 5th International Symposium Genomics in Aquaculture (GIA 2018), Albufeira, Portugal
 23. K. Hamre, J. F. Taylor, E.J. Lock, N.H. Sissener, L. Conceicao, P.A. Olsvik, M. Espe, K. H. Skjærven, J. Silva, J. Johansen, R. Waagbø, D. Toucher, G.-I. Hemre (2017). Behov for mikronæringsstoffer i plantebaserte fôr til laks: Hva betyr ARRAINA-resultatene? Talk at Fishnutrition conference, Oslo, Norway
 24. K.H. Skjærven, L. M. Jakt, C. Bock, J. Hadler, J.A. Dahl, J.M.O. Fernandes (2016) Micronutrient deficiency increases the liver lipid accumulation and downregulates genes related to sterol biosynthesis in the next generation of zebrafish. Poster at EPICONCEPT Epigenetics and Periconception Environment Cost Action FA1201, Giardini Naxos, Italy
 25. P.A. Olsvik, P. Whatmore, S. Penglase, K.H. Skjærven, M. A. d'Auriac, S. Ellingsen.Behavioral and transcriptional effects of bisphenol A in zebrafish embryos, Poster at SETAC / iEOS Joint Focused Topic Meeting, 12-15 September 2016, Ghent, Belgium
 26. K.H. Skjærven, J.M.O. Fernandes, J.A. Dahl, K. Hamre, and L.M. Jakt (2016) Effects of a dietary deficiency in one carbon nutrients in both parental and descendant generation: Evidence for an inflammatory response related to redox and lipid regulation. Talk at 4th International Symposium Genomics in Aquaculture (GIA 2016), Athens, Greece
 27. A.C. Adam, K. K. Lie, L. M. Jakt, M. Moren, and K.H. Skjærven, (2016) High arachidonic acid level in the feed for zebrafish changes the metabolism and DNA methylation in both parents and offspring. Talk at Havbrukskonferansen NRC, Bodø, Norway
 28. K. Hamre, S. Penglase, K.H. Skjærven (2015) Redox regulation as a potential marker for health fish. Talk at the 12th Norwegian Fish Nutrition seminar, Bergen
 29. A.C. Adam, K.K. Lie, L.M. Jakt, M. Moren, K.H. Skjærven (2015) Changes in metabolic pathways and DNA methylation patterns in zebrafish fed high arachidonic acid levels. Talk at the 12th Norwegian Fish Nutrition seminar, Bergen
 30. A.C. Adam, K.K. Lie, L.M. Jakt, M. Moren, K.H. Skjærven (2015) Dietary high arachidonic acid level affects the DNA methylation pattern in zebrafish. Poster at EPICONCEPT Epigenetics and Periconception Environment Cost Action FA1201, Crete, Greece
 31. K.H. Skjærven, Jorge M.O. Fernandes, C. Bock, J. Hadler, H. Aanes, K.K. Lie, J.A. Dahl, K. Hamre (2015) Insufficient Methionine and B-vitamin Levels in Zebrafish Feed Increases the Liver Lipid Accumulation and Affects Redox Regulation and One Carbon Metabolism in the Next Generation. Poster at SSR 2015 (Society for the study of Reproduction), San Juan, Puerto Rico
 32. K.H. Skjærven, Ø. Karlsen, J.M.O. Fernandes, and K. Hamre (2015) Langtidseffekter av ulike startfôr hos torsk. Talk at Sats Marint.
 33. K.H. Skjærven, H. Aanes, K.K. Lie, K. Hamre and J.A. Dahl (2014) Insufficient B-vitamin levels in the feed for zebrafish increases the lipid accumulation in the liver of the next generation. Poster at EPICONCEPT Epigenetics and Periconception Environment Cost Action FA1201, Vilamoura, Portugal
 34. K.H. Skjærven, J. Taylor, E-J. Lock and K. Hamre (2014) Methyl supplements in Salmon diets, project description and preliminary results. Poster at EPICONCEPT Epigenetics and Periconception Environment Cost Action FA1201, Las Palmas, Spain
 35. K.H. Skjærven, J.A. Dahl, M, Moren, and P.A. Olsvik (2014) Transgenerasjonelle transkripsjons effekter av fiskefôr? Talk at Havbrukskonferansen NRC, Tromsø, Norway
 36. K.H. Skjærven, K. Hamre, M. Moren, P.A. Olsvik, S. Penglase and J.A. Dahl (2013) Transgenerational epigenetic effect of parental methyl supplements in Zebrafish diets, project description and preliminary results. Talk at EPICONCEPT Epigenetics and periconception Environment Cost Action FA1201, Barcelona, Spain
 37. K.H. Skjærven, K. Hamre, M. Moren, P.A. Olsvik, S. Penglase and J.A. Dahl (2013) Transgenerational actions of fish feed and the effect on epigenetic regulation of gene transcription. Talk at 3rd International Symposium Genomics in Aquaculture (GIA 2013), Bodø, Norway
 38. K.H. Skjærven, K. Hamre, S. Penglase, R.N. Finn, and P.A. Olsvik (2013) Post-gastrula DNA methylation levels of Atlantic cod embryos are altered by heat stress. Poster at EMBO Conference Series Chromatin and Epigenetics (EMBL 2013), Heidelberg, Germany
 39. K.H. Skjærven, K. Hamre, R.N. Finn, S. Penglase and P.A. Olsvik (2012) Transcriptional regulation during Atlantic cod embryo development. Poster at 10th EMBL conference Transcription and Chromatin (EMBL 2012), Heidelberg, Germany
 40. K.H. Skjærven, P.A. Olsvik, R.N. Finn, E. Holen, and K. Hamre (2011) Maternal and zygotic gene expression in thermally stressed Atlantic cod embryos. Poster at Genomics in Aquaculture International Symposium (GIA 2011), Crete, Greece
 41. K.H. Skjærven, P.A. Olsvik, R.N. Finn, E. Holen, and K. Hamre (2009) Ontogenetic expression of nanog and hsp70 in Atlantic cod eggs under ambient and thermally stressed conditions. Poster at Larvi 2009: 5th fish & shellfish larviculture symposium. Ghent University, Belgium
 42. E. Holen and K.H. Skjærven (2009) Culturing of embryonic stem cells isolated from blastula stage eggs of Atlantic cod (Gadus morhua). Poster at Larvi 2009: 5th fish & shellfish larviculture symposium. Ghent University, Belgium
 43. K.H. Skjærven and E. Holen (2008) Quantitative mRNA expression of the embryonic stem cell marker POU2 in early developmental stages of Atlantic cod (Gadus morhua). Talk at ESTIV 2008, the 15th International Congress on In Vitro Toxicology, Stockholm, Sweden
 44. K.H. Skjærven and E. Holen (2007) Quantitative mRNA expression of the embryonic stem cell marker POU2 in early developmental stages of Atlantic cod (Gadus morhua). Poster at qPCR 2007, 3rd International qPCR Symposium & Industrial Exhibition & Application, Munich, Germany
 45. T.B. Rounge, A. Tooming-Klunderud, K.H. Skjærven, T. Kristensen, T. Rohrlack, S. O. Døskeland, B. Edvardsen and K. S. Jakobsen (2005) Cyclic peptides and non-ribosomal peptide synthetases in cyanobacteria. Poster at Biochemical wintermeeting.
 46. L. Oftedal, R.T. Coyne, S.K. Prestegard, K.H. Skjærven, E.Solheim, K.K. Dao, F. Selheim, L. Herfindal, G. Knudsen, and S.O. Døskeland (2004) Purification of three bioactive compounds from a marine diatom species. Poster at Bioprosp 2004 in Tromsø.
 47. K.H. Skjærven, L. Oftedal, L. Herfindal, K. Sivonen, B. Edvardsen, and S.O. Døskeland (2004) Screening of marine and freshwater cyanobacteria extracts for inducing apoptosis in leukemia cells. Poster at Bioprosp 2004 in Tromsø.
 48. K.H. Skjærven, T. Sandal, and S.O. Døskeland (2004) A morphological study of the protective role of Irod/Ian5 in okadaic acid and radiation induced apoptosis. Talk at Bergen Conference in Cancer Research (BCCR 2004)
 49. T. Sandal, K.H. Skjærven and S.O. Døskeland (2004) A newly discovered protein (”Irod/Ian5”/”human ortholog of Iddm1/lyp”) protects against radiation induced apoptosis. Poster at Radiation Biology and Cancer: From Molecular Responses to the Clinic, AACR.
 50. K.H. Skjærven, R.N. Finn, H. Kryvi, H.J. Fyhn (2002) Yolk resorption in larval plaice (Pleuronectes platessa). Poster at 26th Annual Larval Fish Conference, Bergen, Norway, July 2002.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Ocean warming shapes embryonic developmental prospects of the next generation in Atlantic cod

Kaja Helvik Skjærven, Maud Alix, Lene Kleppe, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Paul Whatmore, Artem Nedoluzhko, Eva Andersson, Olav Sigurd Kjesbu
ICES Journal of Marine Science 81 p. 733-747
2024

One-carbon metabolism nutrients impact the interplay between DNA methylation and gene expression in liver, enhancing protein synthesis in Atlantic salmon

Takaya Saito, Marit Espe, Vibeke Vikeså, Christoph Bock, Tårn H. Thomsen, Anne-Catrin Adam, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Kaja Helvik Skjærven
Epigenetics 19
2024

Spawning manipulation, broodfish diet feeding and egg production in farmed Atlantic salmon

Per Gunnar Fjelldal, Anne-Catrin Adam, Gerd Marit Berge, Ingrid Lein, Ernst Morten Hevrøy, Ingun Næve, Rudi R. Seim, Maren Mommens, Kaja Helvik Skjærven, Tom Johnny Hansen, Kristin Hamre
Aquaculture 580
2023

Risk assessment of Aquaterra® oil for its intended use as ingredient in fish feed. Scientific Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Tage Thorstensen, Johanna Eva Bodin, Nur Duale, Johan Johansen, Volha Shapaval, Øystein Sæle, Anne-Marthe Ganes Jevnaker, Ville Erling Sipinen, Kristian Prydz, Kaja Helvik Skjærven
VKM Report p. 1-58
2023

Methionine: An Indispensable Amino Acid in Cellular Metabolism and Health of Atlantic Salmon

Marit Espe, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Kaja Helvik Skjærven
Aquaculture Nutrition 2023
2023

Risk assessment of Aquaterra® oil for its intended use as ingredient in fish feed. Scientific Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Tage Thorstensen, Johanna Eva Bodin, Nur Duale, Anne-Marthe Ganes Jevnaker, Johan Johansen, Ville Erling Sipinen, Volha Shapaval, Øystein Sæle, Kristian Prydz, Kaja Helvik Skjærven
VKM Report 2023 p. 1-58
2023

Risk assessment of Aquaterra® oil for its intended use as ingredient in fish feed

Tage Thorstensen, Johanna Eva Bodin, Nur Duale, Anne-Marthe Ganes Jevnaker, Johan Johansen, Ville Erling Sipinen, Volha Shapaval, Øystein Sæle, Kristian Prydz, Kaja Helvik Skjærven
VKM Report 8 p. 1-58
2023

Comparative analysis of genome-scale, base-resolution DNA methylation profiles across 580 animal species

Johanna Klughammer, Daria Romanovskaia, Amelie Nemc, Annika Posautz, Charlotte A. Seid, Linda C. Schuster, Melissa C. Keinath, Juan Sebastian Lugo Ramos, Lindsay Kosack, Ann Evankow, Dieter Printz, Stefanie Kirchberger, Bekir Ergüner, Paul Datlinger, Nikolaus Fortelny, Christian Schmidl, Matthias Farlik, Kaja Helvik Skjærven, Andreas Bergthaler, Miriam Liedvogel, Denise Thaller, Pamela A. Burger, Marcela Hermann, Martin Distel, Daniel L. Distel, Anna Kübber-Heiss, Christoph Bock
Nature Communications 14
2023

Risk assessment of Aquaterra® oil for its intended use as ingredient in fish feed

Tage Thorstensen, Johanna Eva Bodin, Nur Duale, Anne-Marthe Ganes Jevnaker, Johan Johansen, Ville Erling Sipinen, Volha Shapaval, Sæle Øystein, Kristian Prydz, Kaja Helvik Skjærven
VKM Report 8 p. 1-58
2022

Long-term effect of parental selenium supplementation on the one-carbon metabolism in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry exposed to hypoxic stress

Pauline Wischhusen, Cécile Heraud, Kaja Helvik Skjærven, Sadasivam J. Kaushik, Benoit Fauconneau, P. Antony Jesu Prabhu, Stéphanie Fontagné-Dicharry
British Journal of Nutrition 127 p. 23-34
2022

Dietary electrolyte balance of Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater feeds: Impact on osmoregulation, mineral metabolism and performance in seawater

P. Antony Jesu Prabhu, Per Gunnar Fjelldal, Sofie C. Remø, Chandrasekar Selvam, Kristin Hamre, Marit Espe, Elisabeth Holen, Kaja Helvik Skjærven, Vibeke Vikså, Saravanan Subramanian, Johan W. Schrama, Nini Sissener
Aquaculture 546
2022

Tailoring freshwater diets towards boosted immunity and pancreas disease infection robustness in Atlantic salmon post smolts

Elisabeth Holen, M Chen, Per Gunnar Fjelldal, Kaja Helvik Skjærven, Nini Sissener, Sofie C. Remø, P. Antony Jesu Prabhu, Kristin Hamre, Vibeke Vikeså, S. Subramanian, Marit Espe
Fish and Shellfish Immunology 120 p. 377-391
2022

Micronutrient supplementation affects DNA methylation in male gonads with potential intergenerational epigenetic inheritance involving the embryonic development through glutamate receptor-associated genes

Takaya Saito, Paul Whatmore, John F. Taylor, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Anne-Catrin Adam, Douglas R. Tocher, Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven
BMC Genomics 23
2022

Dietary plant oil supplemented with arachidonic acid and eicosapentaenoic acid affects the fatty acid composition and eicosanoid metabolism of Atlantic salmon (Salmo salar L.) during smoltification

L. Miao, Sofie C. Remø, Marit Espe, P. Antony Jesu Prabhu, Kristin Hamre, Per Gunnar Fjelldal, Kaja Helvik Skjærven, Elisabeth Holen, Vibeke Vikeså, Nini Sissener
Fish and Shellfish Immunology 123 p. 194-206
2022

Earlier or delayed seasonal broodstock spawning changes nutritional status and metabolic programming of growth for next-generation Atlantic salmon

Kaja Helvik Skjærven, Maren Mommens, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Eystein Oveland, Marit Espe
Aquaculture 554 p. 1-14
2021

The first mitochondrial 5-methylcytosine map in a non-model teleost (Oreochromis niloticus) reveals extensive strand-specific and non-CpG methylation

Artem Nedoluzhko, Robin Mjelle, Maria Renström, Kaja Helvik Skjærven, Francesc Piferrer, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
Genomics 113 p. 3050-3057
2021

The first mitochondrial 5-methylcytosine map in a non-model teleost (Oreochromis niloticus) reveals extensive strand-specific and non-CpG methylation

Artem Nedoluzhko, Robin Mjelle, Maria Renström, Kaja H. Skjærven, Francesc Piferrer, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
Genomics 113 p. 3050-3057
2021

Can improved nutrition for Atlantic salmon in freshwater increase fish robustness, survival and growth after seawater transfer?

Nini Sissener, Kristin Hamre, Per Gunnar Fjelldal, P. Antony Jesu Philip, Marit Espe, L. Miao, Erik Höglund, Christina Sørensen, Kaja Skjærven, Elisabeth Holen, S. Subramanian, V. Vikeså, Birgitta Norberg, Sofie Remø
Aquaculture 542
2021

Metabolic and molecular signatures of improved growth in Atlantic salmon (Salmo salar) fed surplus levels of methionine, folic acid, vitamin B6 and B12 throughout smoltification.

Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Marit Espe, Paul Whatmore, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Vibeke Vikeså, Kaja Helvik Skjærven
British Journal of Nutrition
2020

Out-of-season spawning affects the nutritional status and gene expression in both Atlantic salmon female broodstock and their offspring

Kaja Helvik Skjærven, Eystein Oveland, Maren Mommens, Elisa Samori, Takaya Saito, Anne-Catrin Adam, Marit Espe
Comparative Biochemistry and Physiology A 247
2020

Micronutrient supplementation affects transcriptional and epigenetic regulation of lipid metabolism in a dose-dependent manner

Takaya Saito, Paul Whatmore, John F. Taylor, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Anne-Catrin Adam, Douglas R. Tocher, Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven
Epigenetics
2020

Higher dietary micronutrients are required to maintain optimal performance of Atlantic salmon (Salmo salar) fed a high plant material diet during the full production cycle

Luisa M. Vera, Kristin Hamre, Marit Espe, Gro Ingunn Hemre, Kaja Helvik Skjærven, Erik-Jan Lock, P. Antony Jesu Prabhu, Daniel Leeming, Herve Migaud, Douglas R. Tocher, John F. Taylor
Aquaculture 528
2020

The level of 1C diets fed prior to cell isolation affect lipid metabolism in primary liver cells isolated from Atlantic salmon

Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven, Ming Chen, Vibeke Vikeså, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Elisabeth Holen
Aquaculture Nutrition 26 p. p. 1019-1025
2020

Higher dietary micronutrients are required to maintain optimal performance of Atlantic salmon (Salmo salar) fed a high plant material diet during the full production cycle.

Luisa M.Vera, Kristin Hamre, Marit Espe, Gro-Ingunn Hemre, Kaja Skjærven, Erik-Jan Lock, Antony J Prabhu, Daniel Leeming, Herve Migaud, Douglas R. Tocher, John F. Taylor
Aquaculture 528
2020

Out-of-season spawning affects the nutritional status and gene expression in both Atlantic salmon female broodstock and their offspring

Kaja H Skjærven, Eystein Oveland, Maren Mommens, Elisa Samori, Takaya Saito, Anne-Catrin Adam, Marit Espe
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 247
2020

Micronutrient supplementation affects transcriptional and epigenetic regulation of lipid metabolism in a dose-dependent manner.

Takaya Saito, Paul Whatmore, John F. Taylor, Jorge M.O. Fernandes, Anne-Catrin Adam, Douglas R. Tocher, Marit Espe & Kaja H. Skjærven
Epigenetics
2020

The level of 1C diets fed prior to cell isolation affects lipid metabolism in primary liver cells isolated from Atlantic salmon (Salmo salar)

Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven, Ming Chen, Vibeke Vikeså, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Elisabeth Holen
Aquaculture Nutrition 26 p. 1019-1025
2020

Parental selenium nutrition affects the one-carbon metabolism and the hepatic dna methylation pattern of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the progeny

Pauline Wischhusen, Takaya Saito, Cécile Heraud, Sadasivam J. Kaushik, Benoit Fauconneau, P. Antony Jesu Prabhu, Stéphanie Fontagné-Dicharry, Kaja Helvik Skjærven
Life 10 p. 1-25
2019

The effect of micronutrient supplementation on growth and hepatic metabolism in diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar) parr fed a low marine ingredient diet.

John F. Taylor, L.M. Vera, Christian De Santis, Erik-Jan Lock, Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven, DJ Leeming, J del Pozo, J Mota-Velasco, Hervé Migaud, Kristin Hamre, Douglas R. Tocher
Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 227 p. 106-121
2019

Atlantic salmon fed a nutrient package of surplus methionine, vitamin B12, folic acid and vitamin B6 improved growth and reduced the relative liver size, but when in excess growth reduced

Marit Espe, Vibeke Vikeså, Tårn Helgøy Thomsen, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Kaja Helvik Skjærven
Aquaculture Nutrition p. 1-13
2019

Profiling DNA methylation patterns of zebrafish liver associated with parental high dietary arachidonic acid.

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Paul Whatmore, Lars Martin Jakt, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
PLOS ONE 14
2019

Associations Between Behavioral Effects of Bisphenol A and DNA Methylation in Zebrafish Embryos

Pål A Olsvik, Paul Whatmore, Sam J Penglase, Kaja H Skjærven, Marc Anglès d'Auriac, Ståle Ellingsen
Frontiers in Genetics 10
2019

The effect of micronutrient supplementation on growth and hepatic metabolism in diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar) parr fed a low marine ingredient diet

John F. Taylor, L.M. Vera, Christian De Santis, Erik-Jan Lock, Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven, DJ Leeming, J del Pozo, J Mota-Velasco, Hervé Migaud, Kristin Hamre, Douglas R. Tocher
227 p. 106-121
2018

Parental high dietary arachidonic acid levels modulated the hepatic transcriptome of adult zebrafish (Danio rerio) progeny

Anne-Catrin Adam, Kaja Helvik Skjærven, Paul Whatmore, Mari Moren, Kai Kristoffer Lie
PLOS ONE 13
2018

Parental micronutrient deficiency distorts liver DNA methylation and expression of lipid genes associated with a fatty-liver-like phenotype in offspring

Kaja Helvik Skjærven, Lars Martin Jakt, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, John Arne Dahl, Anne-Catrin Adam, Johanna Klughammer, Christoph Bock, Marit Espe
Scientific Reports 8
2018

Dietary taurine supplementation in plant protein based diets do not affect growth and reproductive performance of zebrafish

Igo Gomes Guimarães, Kaja Helvik Skjærven, Mari Moren, Marit Espe, Kristin Hamre
Aquaculture Research 49 p. 2013-2022
2017

High dietary arachidonic acid levels induce changes in complex lipids and immune-related eicosanoids and increase levels of oxidised metabolites in zebrafish (Danio rerio)

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
British Journal of Nutrition 117 p. 1075-1085
2017

Metabolic signatures of bisphenol A and genistein in Atlantic salmon liver cells

Pål Asgeir Olsvik, Kaja Helvik Skjærven, Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland
Chemosphere 189 p. 730-743
2017

Early nutritional programming affects liver transcriptome in diploid and triploid Atlantic salmon, Salmo salar

LM Vera, C Metochis, John F. Taylor, Michael Clarkson, Kaja Helvik Skjærven, Hervé Migaud, Douglas R. Tocher
BMC Genomics 18 p. 1-15
2016

Parental vitamin deficiency affects the embryonic gene expression of immune-, lipid transport-and apolipoprotein genes

Kaja Helvik Skjærven, Lars Martin Jakt, John Arne Dahl, Marit Espe, Håvard Aanes, Kristin Hamre, Jorge Fernandes
Scientific Reports 6
2015

Impact of dietary selenium on methylmercury toxicity in juvenile Atlantic cod: A transcriptional survey

Pål Asgeir Olsvik, Heidi Amlund, Øystein Sæle, Ståle Ellingsen, Kaja Helvik Skjærven
Chemosphere 120 p. 199-205
2014

Thermal stress alters expression of genes involved in one carbon and DNA methylation pathways in Atlantic cod embryos

Kaja Helvik Skjærven, Kristin Hamre, Samuel Penglase, Roderick Nigel Finn, Pål Asgeir Olsvik
Comparative Biochemistry and Physiology A 173 p. 17-27
2014

Impacts of TCDD and MeHg on DNA methylation in zebrafish (Danio rerio) across two generations

Pål Asgeir Olsvik, Timothy Williams, Hai-Shan Tung, Leda Mirbahai, Monica Sanden, Kaja Helvik Skjærven, Ståle Ellingsen
165 p. 17-27
2014

Ontogeny of redox regulation in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae

Kristin Hamre, Samuel Penglase, Josef Daniel Rasinger, Kaja Helvik Skjærven, Pål Asgeir Olsvik
73 p. 337-348
2013

Redox regulation in Atlantic cod (Gadus morhua) embryos developing under normal and heat-stressed conditions

Kaja Helvik Skjærven, Samuel Penglase, Pål Asgeir Olsvik, Kristin Hamre
57 p. 29-38
2011

The apoptosis-inducing activity towards leukemia and lymphoma cells in a cyanobacterial culture collection is not associated with mouse bioassay toxicity

Linn Silje Wathne Oftedal, Kaja Helvik Skjærven, Rosie Theresa Coyne, Bente Edvardsen, Thomas Rohrlack, Olav Skulberg, Stein Ove Doskeland, Lars Herfindal
38 p. 489-501
2011

Ontogenetic expression of maternal and zygotic genes in Atlantic cod embryos under ambient and thermally stressed conditions

Kaja Helvik Skjærven, Pål Asgeir Olsvik, Roderick Nigel Finn, Elisabeth Holen, Kristin Hamre
Comparative Biochemistry and Physiology A 159 p. 196-205
2010

Embryonic stem cells isolated from Atlantic cod (Gadus morhua) and the developmental expression of a stage-specific transcription factor ac-Pou2

Elisabeth Holen, Anette Kausland, Kaja Helvik Skjærven
36 p. 1029-1039
2009

Marine Benthic Diatoms Contain Compounds Able to Induce Leukemia Cell Death and Modulate Blood Platelet Activity

Siv Kristin Prestegard, Linn Silje Wathne Oftedal, Rosie Theresa Coyne, Gyrid Nygård, Kaja Helvik Skjærven, Gjert Knutsen, Stein Ove Doskeland, Lars Herfindal
Marine Drugs 7 p. 605-623
2008

Antimicrobial and cytotoxic assessment of marine cyanobacteria - Synechocystis and synechococcus

Rosário F. Martins, Miguel F. Ramos, Lars Herfindal, José A. Sousa, Kaja Helvik Skjærven, Vitor M. Vasconcelos
Marine Drugs 6 p. 1-11

Annet tidsskriftbidrag

2020

Corrigendum: Associations Between Behavioral Effects of Bisphenol A and DNA Methylation in Zebrafish Embryos (Frontiers in Genetics, (2019), 10, 10.3389/fgene.2019.00184)

Pål Asgeir Olsvik, Paul Whatmore, Samuel Penglase, Kaja Helvik Skjærven, Marc Anglès d’Auriac, Ståle Ellingsen
Frontiers in Genetics 11
2012

Kysttorsken vår er sterkt truet

Skjærven, Kaja Helvik
Bergens Tidende

Faglige foredrag

2022

Seasonal broodstock management influences the nutritional status, gene expression and epigenetic gene regulation in Atlantic salmon progeny

Kaja Helvik Skjærven, Takaya Saito, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Maren Mommens, Anne-Catrin Adam, Marit Espe
2022

Nutrient-sensitive epigenetic regulation in salmon muscle

Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, A.L.K. Putman, Paul Whatmore, Marit Espe, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Eric A. Miska, Kaja Helvik Skjærven
2022

1-carbon nutrients impact histone modification enrichment in the Atlantic salmon genome

A.L.K. Putman, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven, Eric A. Miska
2022

Atlantic cod facing climate-driven warming: Reproductive physiology under challenging environmental conditions

A. Maud, Lene Kleppe, Eva Andersson, Birgitta Norberg, Ørjan Karlsen, Paul Whatmore, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Artem Nedoluzhko, Kaja Helvik Skjærven, Jon Egil Skjæraasen, Olav Sigurd Kjesbu
2021

The mitochondrial 5-methylcytosine profile in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

Artem Nedoluzhko, Robin Mjelle, Maria Renström, Kaja Helvik Skjærven, Francesc Piferrer, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
2021

Epigenetic mechanism of improved post-smolt growth in Atlantic salmon fed a moderate surplus package of methionine, folic acid, vitamin B6 and B12 throughout smoltification

Kaja Helvik Skjærven, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Paul Whatmore, A.L.K. Putman, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Vibeke Vikeså, Marit Espe
2021

Surplus methionine, cobalamin, folate and pyridoxine improved growth and lipid metabolism in Atlantic salmon

Marit Espe, Elisabeth Holen, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Kaja Helvik Skjærven
2021

Seasonal broodstock management alters the epigenome of the next generation of Atlantic salmon (Salmo salar)

Kaja Helvik Skjærven, Takaya Saito, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Paul Whatmore, Pedro Araujo, Maren Mommens, Marit Espe
2021

Seasonal broodstock management influences the nutritional status, gene expression and epigenetic gene regulation in Atlantic salmon progeny

Kaja Helvik Skjærven, Takaya Saito, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Maren Mommens, Paul Whatmore, Anne-Catrin Adam, Marit Espe
2021

Påvirker endret gytetidspunkt neste generasjon?

Kaja Helvik Skjærven, Takaya Saito, Maren Mommens, Eystein Oveland, Anne-Catrin Adam, Marit Espe
2020

Moderat overskudd av mikronæringsstoff i laksefôr gir økt vekst og endrer ernæringssensitive epigenetiske reguleringsmekanismer i muskel til atlantisk laks

Anne-Catrin Adam, Marit Espe, Takaya Saito, Paul Whatmore, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Kaja Helvik Skjærven
2019

The metabolic footprint of a surplus of dietary micronutrients on salmon muscle – stories from pre- and post-smolts

Anne-Catrin Adam, Marit Espe, Takaya Saito, Paul Whatmore, Kaja Helvik Skjærven
2019

Epigenetic effects of dietary micronutrients in Atlantic salmon (Salmo salar) muscle

Anne-Catrin Adam, Marit Espe, Takaya Saito, Paul Whatmore, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Kaja Helvik Skjærven
2019

Nutrient-responsive epigenetic programming in Atlantic salmon and zebrafish

Anne-Catrin Adam, Paul Whatmore, Takaya Saito, Marit Espe, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, Luisa M.P. Valente, Kaja Helvik Skjærven
2018

The mitochondrial epigenome of Nile tilapia(Oreochromis niloticus)

Maria Renström, Tomasz Krzysztof Podgorniak, Paul Whatmore, Francesc Piferrer, Steinar Daae Johansen, Kaja Helvik Skjærven, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
2018

Bisfenol A påvirker adferd, genekspresjon og DNA metylering i sebrafisk embryo.

Pål Asgeir Olsvik, Samuel Penglase, Kaja Helvik Skjærven, Marc Angles d'Auriac, Ståle Ellingsen
2018

Profiling DNA methylation patterns of zebrafish liver associated with parental high dietary arachidonic

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Paul Whatmore, Lars Martin Jakt, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
2018

Nivået av arakidonsyre påvirker genuttrykket og DNA metylering i neste generasjon

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Paul Whatmore, Lars Martin Jakt, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
2018

Behavioral, transcriptional and whole-genome DNA methylation effects of bisphenol A in zebrafish embryos

Kaja Helvik Skjærven, Paul Whatmore, Samuel Penglase, Marc Angles d'Auriac, Ståle Ellingsen, Pål Asgeir Olsvik
2018

Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients in plant based feeds for Atlantic salmon

Kaja Helvik Skjærven, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes, John Arne Dahl, Kristin Hamre, Lars Martin Jakt
2018

Epigenetiske effekter av fiskefôr

Kaja Helvik Skjærven, Lars Martin Jakt, Marit Espe
2018

Effect of dietary inorganic and organic selenium supplementation on reproduction and egg quality in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

P. Wischhusen, M. Briens, P-A. Geraert, M. Parailloux, B. Bouyssiere, M Bueno, S. Monicou, J. Prahbu, Kaja Helvik Skjærven, B. Fauconneau, Stéphanie Fontagné-Dicharry
2017

Investigating the effect of high dietary arachidonic acid in zebrafish (Danio rerio) using high-throughput technologies

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
2016

High arachidonic acid level in the feed for zebrafish changes the metabolism and DNA methylation in both parents and offspring

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Lars Martin Jakt, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
2015

Changes in metabolic pathways and DNA methylation patterns in zebrafish fed high arachidonic acid levels

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Lars Martin Jakt, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
2013

Ontogeny of the redox balance in relation to organogenesis in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae

Kristin Hamre, Samuel Penglase, Josef Daniel Rasinger, Kaja Helvik Skjærven, Pål Asgeir Olsvik

Poster

2022

Mitochondrial DNA Methylation Profiling in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) through Nanopore Sequencing

Partha Sarathi Tripathy, Artem Nedoluzhko, Kaja Helvik Skjærven, Francesc Piferrer, Jorge Manuel de Oliveira Fernandes
2021

The landscape of two major histone modifications in Atlantic salmon (Salmo Salar) fed a surplus of methionine and B vitamins

A.L.K. Putman, Anne-Catrin Adam, Takaya Saito, Marit Espe, Kaja Helvik Skjærven, Eric A. Miska
2018

Salmon Production and Quantification of Folates using AOAC Trienzyme UHPLC-MS/MS Method

Eystein Overland, Rikard Hageskal, Elsa Samori, Nina Wollertsen, Maren Mommens, Rune Waagbø, Kaja Helvik Skjærven
2016

Behavioral and transcriptional effects of bisphenol A in zebrafish embryos

Pål Asgeir Olsvik, Paul Whatmore, Samuel Penglase, Kaja Helvik Skjærven, Marc Angles d'Auriac, Ståle Ellingsen
2015

Dietary high arachidonic acid level affects the DNA methylation pattern in zebrafish

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Lars Martin Jakt, Mari Moren, Kaja Helvik Skjærven
2015

Insufficient Methionine and B-vitamin Levels in Zebrafish Feed Increases the Liver Lipid Accumulation and Affects Redox Regulation and One Carbon Metabolism in the Next Generation.

Kaja Helvik Skjærven, Jorge Fernandes, Christoph Bock, Johanna Hadler, Håvard Aanes, Kai Kristoffer Lie, Kristin Hamre, John Arne Dahl
2014

Insufficient B-vitamin levels in the feed for zebrafish increases the lipid accumulation in the liver of the next generation.

Kaja Helvik Skjærven, Håvard Aanes, Kai Kristoffer Lie, Kristin Hamre, John Arne Dahl

Rapporter og avhandlinger

2023

Program for overvåking av fiskefôr - Årsrapport for prøver innsamlet i 2022

Veronika Sele, Marta Sofia Silva, P. Antony Jesu Prabhu, Kristin Hamre, Kaja Helvik Skjærven, Marit Espe, Nina Sylvia Liland, Kai Kristoffer Lie, Marc HG Berntssen, Anne-Katrine Lundebye
Rapport fra havforskningen
2018

Investigating the metabolic, transcriptomic and DNA methylation signatures of high dietary arachidonic acid in zebrafish. Epigenetic and transcriptional effects in the next generation

Anne-Catrin Adam, Kai Kristoffer Lie, Kaja Helvik Skjærven, Rune Waagbø
2012

Effects of thermal stress on the expression of maternal and zygotic genes in Atlantic cod (Gadus morhua) embryos

Skjærven, Kaja Helvik
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)