Lena Omli

Overingeniør
Telefon: 41411357
Avdeling: Plankton

Publikasjoner

Poster

2012

The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem?

Kjell Magnus Norderhaug, Jan Aure, Birger Bjerkeng, Einar Dahl, Tone Falkenhaug, Janne kim Gitmark, Norman Whitaker Green, Hege Gundersen, Torbjørn Martin Johnsen, Anna Birgitta Ledang, Evy Rigmor Lømsland, J. Magnusson, Frithjof Emil Moy, Lena Omli, Eivind Oug, Are Pedersen, Brage Rygg, Kai Sørensen, Hilde Cecilie Trannum, Lise Ann Tveiten, Mats Walday

Vitenskapelige artikler (NVI)

1991

Impact of grazing from capelin (Mallotus villosus)on zooplankton: a case study from the northern Barents Sea in August 1985

Arne Hassel, Hein Rune Skjoldal, Harald Gjøsæter, Harald Loeng, Lena Omli
Polar Biology 10 p. 371-388
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)