Gå til hovedinnhold

Linda Fonnes Lunde

linda
Overingeniør
Telefon: 48134729
Avdeling: Plankton

Arbeidsområde

  • Lab-koordinator for Planktonkjemi

  • Teknisk ansvarlig for uorganiske metoder

  • Analyse av næringssalter i sjøvann

  • Analyse av ammonium i sjøvann

  • Pigmentanalyse av planteplankton

  • Analyse av partikulært organisk karbon og nitrogen

  • Analyse av løst oksygen i sjøvann

  • Vedlikehold og drift av instrumentparken

  • Toktaktivitet, toktleder

Curriculum Vitae

UTDANNELSE

2001 Universitetet i Bergen, Can. Mag.

1997 Høgskolen i Bergen, Kjemiingeniør

ARBEIDSERFARING

2012-dd Havforskningsinstituttet, FG Plankton, Kjemilaboratoriet, overingeniør

2007-2012 Havforskningsinstituttet, FG Plankton, Kjemilaboratoriet , avdelingsingeniør

2005-2006 Havforskningsinstituttet, Kjemilaboratoriet

og Molekylærbiologisk laboratorium, ingeniør

2004-2005 Havforskningsinstituttet, Kjemilaboratoriet, tekniker

2002-2004 Norwegian Talc, laborant

ANSVARSOMRÅDER

2009-dd Revisjonsleder, Kjemilaboratoriet, HI

2008-dd Stedfortreder for laboratorieleder ved Kjemilaboratoriet/ Zooplanktonlaboratoriet/

Saltlaboratoriet/Bentoslaboratoriet, HI

2007-dd Teknisk ansvarlig for uorganiske metoder, Kjemilaboratoriet, HI

UNDERVISNING / FOREDRAG / VEILEDNING

2007-dd Ansvarlig for opplæring i uorganiske metoder ved Kjemilaboratoriet, HI

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Thirty years of nutrients and biogeochemistry in the Norwegian, Greenland and Iceland Seas, 1990-2019

Kjell Gundersen, Jane S. Møgster, Vidar Surén Lien, Elizaveta Ershova, Linda Fonnes Lunde, Hilde Arnesen, Ann-Kristin Olsen
Scientific Data 10 p. 256
2023

Thirty years of nutrients and biogeochemistry in the Norwegian, Greenland and Iceland Seas, 1990–2019

Kjell Gundersen, Jane S. Møgster, Vidar Lien, Elizaveta Ershova, Linda F. Lunde, Hilde Arnesen & Ann-Kristin Olsen
Scientific Data
2022

Thirty Years of Nutrient Biogeochemistry in the Barents Sea and the adjoining Arctic Ocean, 1990–2019

KjellGundersen 1 , Jane S. Møgster 1, Vidar S. Lien 2, Elizaveta Ershova 1, Linda F. Lunde 1, HildeArnesen 1 & Ann-KristinOlsen 1
Scientific Data p. 12

Rapporter og avhandlinger

2015

None

Gundersen, K., J.S. Møgster, L.F. Lunde, M. Petersen, I.B. Tjelflaat, F. Rey (2015) Næringssalter og tilvekst av planteplankton i havområdene våre. I: Havforskningsrapporten 2015, Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet, Redaktører: Bakketeig, I., H. Gjøsæter, M. Hauge, B.H. Sunnset, K.Ø. Toft
Fisken og havet, særnummer 1-2015
2015

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Melissa Chierici, Ingunn Skjelvan, Marit Norli, Helene Hodal Lødemel, Linda Fonnes Lunde, Kai Sørensen, Evgeniy Yakushev, Richard Bellerby, Andrew Luke King, Siv Kari Lauvset, Truls Johannessen, Knut Yngve Børsheim
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)