Gå til hovedinnhold

Marte Louise Strømme

Marte
Senioringeniør
Telefon: 90921996
Avdeling: Norsk marint datasenter

Jeg jobber som dataforvalter på Norsk Marint Datasenter i HI Digital. Min bakgrunn er innsamling og behandling av ulike typer seismiske og seismologiske data, både industrielt og ved UiB. 

Curriculum Vitae

I hold a masters degree in Geophysics. My background is from commercial seismic survey industry and Seismology and field work at the University of Bergen.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Improved seismic monitoring with obs deployment in the arctic: A pilot study from offshore western svalbard

Zeinab Jeddi, Lars Ottemöller, Mathilde Bøttger Sørensen, Sara Rezaei, Steven John Gibbons, Marte Louise Strømme, Peter H. Voss, Trine Dahl-Jensen
Seismological Research Letters 92 p. 2705-2717

Annet tidsskriftbidrag

2021

Improved Seismic Monitoring with OBS Deployment in the Arctic: A Pilot Study from Offshore Western Svalbard

Jeddi, J., L. Ottemöller, M. B. Sørensen, S. Rezaei, S. J. Gibbons, M. L. Strømme, P. H. Voss and T. Dahl‐Jensen
Seismological Research Letters 2021
2018

Seismic monitoring and data processing at the Norwegian National Seismic Network

Ottemöller, L., M.L. Strømme and B.M. Storheim
Summary of the Bulletin of the International Seismological Centre 2015 January-June

Faglige foredrag

2024

Demonstratiing Open Ocean Multi-Use - OLAMUR, Marine Co-Operation - MARCO

Øivind Bergh, Bela H. Buck, Marie Maar, Antonio Novellino, Giulia Dapueto, Øivind Strand, Antonio Aguera, Jun She, Marianne Thomsen, Dorothy Jane Dankel, David Bassett, Joanna Staneva, Georg Martin, Annette Bruhn, Jonne Kotta, Jack Royd Hall, Rocio Constano Primo, Arne Duinker, Helge Sagen, Anita Jacobsen, Sigurd Solheim Pettersen, Øivin Aarnes, Solfrid Sætre Hjøllo, Marte Louise Strømme, Per Arne Horneland

Rapporter og avhandlinger

2023

Havforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2024

Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle, Karen de Jong, Geir Pedersen, Marte Louise Strømme, Tina Kutti, Caroline Durif, Kate McQueen, Endre Grimsbø, Henning Wehde
Rapport fra havforskningen
2023

OLAMUR Data Management Plan 1

Rocio Castano Primo, Giulia Dapueto, Antonio Novellino, Carolina Maiorana, Marte Louise Strømme, Beatrice Scotto, Helge Sagen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)