Silje Elisabeth Seim

Overingeniør
Telefon: 95702621
Avdeling: Bunnfisk

Arbeidsområde

• Administrative oppgaver for fagruppen Bunnfisk
• Aldersbestemmelse av sei og hyse
• Diettanalyse av torsk
• Toktvirksomhet

Publikasjoner

Rapporter og avhandlinger

2019

Fish Investigations in the Barents Sea Winter 2019

Sigbjørn Mehl, Thomas de Lange Wenneck, Asgeir Aglen, Edvin Fuglebakk, Harald Gjøsæter, Jane Aanestad Godiksen, Silje Elisabeth Seim, Arved Staby, Bjarte Bogstad, Alexey A. Russkikh, Konstantin Fomin
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)