Gå til hovedinnhold

Tor Magne Ensrud

tor
Overingeniør
Telefon: 90671775
Avdeling: Bærekraftig utvikling

Arbeidsområde

EAF-Nansen prosjekt hvor toktvirksomhet med  F/F "Dr. Fridtjof Nansen" er inkludert.
Planlegging miljøtokt.
Utvikling av utstyr og nye arbeidsmetoder i forbindelse med bunnprøver på miljøtokt.
Logistikk i forbindelse med tokt.
Rapportering miljøtokt.
Kjemikalieansvarlig Nansen.
Lab analyser i forbindelse med tokt.
Fotodokumentasjon fiskelarver.
Undervisning i forbindelse med tokt.
Kvalitetskontroll på innsamling av data og prøvetaking.

Curriculum Vitae

2001 – 2005 Høyskolen i Bergen. Studieretning: Miljø og havbruksteknologi. Viktigste fag/faglige ferdigheter: Teknikk, kjemi og biologi relatert til akvakultur. Verdikjede fra kurset omfattet yngelproduksjon til foredling og kvalitetsikring.

Arbeidserfaring:

2012- d.d. Havforskningsinstituttet avd. for Fiskerifaglig senter for utviklingsamarbeid. (CDCF).
Overingeniør, Miljø fisk petroleum.
Toktvirksomhet på "Dr. Fridtjof Nansen", opplæring.


2006-2012 samt i perioder mellom 1990 og 2006. Senior avdelingsingeniør. Seksjon for anvendt miljøforskning, Uni Miljø (Tidligere UNIFOB og IFM Institutt for fiskeri og marinbiologi.) Miljøovervåkning av oljevirksomhet, industri og kommunale utslipp til marint miljø. Samt utenlands prosjekter i Vest Afrika i samme type virksomhet.
Toktledelse, rapportering, laboratoriearbeid og opplæring for utenlandske samarbeidspartnere.

1984- 2005 Div. håndverk bygg og anlegg.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)