Gå til hovedinnhold

Arctic Frontiers 2022

Dato 08. mai 2022 - 11. mai 2022 09:00 - 17:00
Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Nettside Arctic Frontiers

HI-forskere deltar på den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers. Arrangementet i Tromsø har i år temaet «Pathways».

Banner_Arctic Frontiers 2022

Temaet for årets konferanse skal bidra til refleksjon over valgene Arktis står overfor når presserende globale utfordringer skal håndteres. 

Økonomisk utvikling, bærekraft, klima, sikkerhet og stabilitet står i fokus, samt respekt for vitenskapelig forskning når beslutninger skal tas. Skalaen spenner seg fra nasjonal til global politikk, fra bedriftsstrategi til regionale beslutninger og urfolksperspektiv, som synliggjør behovet for et bredt engasjement fra ulike nivå av interessenter. 

Arctic Frontiers er en internasjonal konferanse om nordområdespørsmål. Deltakerne kommer fra akademia, politikk og næringsliv. Konferansen blir i 2022 arrangert for 17. gang i Tromsø.