Gå til hovedinnhold

Blå skog-uka 2021


kjersti

Kelp forest in Norway

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Dato 16. november 2021 - 18. november 2021 13:00 - 12:30
Sted Digitalt - Zoom
Nettside Blå skog-uka 2021

Norsk nettverk for blå skog inviterer deg til å delta på Blå skog-uka 2021. Konferansen tar for seg to sentrale spørsmål: Hva gjøres for å beskytte og restaurere blå skog, både i Norge og globalt? Og hvordan kan denne innsatsen oppskaleres? 

Det er gratis å delta.

Tema for Blå skog-uka 2021: LØSNINGER

Blå skog er kystøkosystemer som tareskoger, sjøgressenger, tidevannsenger og mangroveskog. Disse økosystemene støtter viktige naturbaserte løsninger på klima- og miljøkrisen – blå skoger i Norden alene lagrer rundt 33 millioner tonn CO2. Blå skog er også avgjørende for å opprettholde en bærekraftig havøkonomi. Dessverre er blå skoger i nedgang globalt, inkludert forringelse av tareskoger og sjøgressenger i Norge. Videre nedgang i disse viktige økosystemene vil ha ringvirkninger på vår økonomi og trivsel. 

For å undersøke hvordan disse trendene kan snus, er temaet for Blå skog-uka 2021 LØSNINGER
 
Deltakerne på Blå skog-uka 2021 vil høre fra norske og internasjonale eksperter gjennom seks spennende økter over tre dager. Konferansen åpner 16. november med fokus på den internasjonale scenen med temaet: “Blå skog i et globalt søkelys”. Dag to og tre av konferansen vil hovedsakelig være på norsk, og dekker temaer, “Hva er viktig med norsk blå skog?” og “Blå skog: løsningene for veien videre”.

Den tre dager lange konferansen vil samle et spekter av aktører som er interessert i blå skog for å lære av hverandre og utveksle ideer. Dette inkluderer forskere, beslutningstakere, forvaltere, privat sektor, lærere og andre. Registrering og deltakelse er gratis og åpen for alle.

For å få mer informasjon om konferansen og se på programmet, besøk Blå skog-nettsiden.

Norsk nettverk for blå skog

Norsk nettverk for blå skog er et initiativ fra GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt oppdrag er å være den beste kilden til pålitelig og oppdatert kunnskap om norske blå skoger for å øke bevisstheten, tilby løsninger, inspirere til økosystembasert politikk og oppmuntre til bærekraftig bruk av blå skog i Norge og videre.