Gå til hovedinnhold

Den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske 2023


mange rekker med teiner på kaia med skip i bakgrunnen i solnedgang

Resultat etter ryddeaksjon etter tapte redskaper i Færder nasjonalpark. 

Fotograf: Susanna H. Thorbjørnsen/HI
Dato 07. november 2023 - 08. november 2023 09:00 - 16:00
Sted Arendal Kulturhus, Arendal, Norge

Vi ønsker dere velkommen til den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske 2023 i Arendal.

Vi vil befinne oss på grensen til Raet Nasjonalpark der forskere, forvaltere, dykkere og lokale entusiaster har jobbet med kampen mot spøkelsesfiske i mange år.

Norges historie når det kommer til kampen mot spøkelsesfiske startet allerede for 40 år siden med årlige ryddetokt etter tapte teiner, garn og liner i våre fiskefelt.

Videre har innsatsen også flyttet seg til våre nærere kystområder gjennom innsatsen til frivillige dykkere, forskere og non-profit selskaper. De har jobbet sammen for å fjerne redskap og for å få en bedre forståelse av problemet og hvordan spøkelsesfiske påvirker våre kystbestander.

Allikevel er det tydelig at innsats for å fjerne spøkelsesredskaper må kombineres med tiltak for å redusere tilførselen av tapte redskaper og redskapsmodifikasjoner som reduserer tap eller fare for marint liv.

Vi ønsker å samle forvaltere, forskere, spesialister på rydding av tapt redskap og utstyrsprodusenter for å finne løsninger på hvordan vi kan redusere effekten av spøkelsesfiske på våre marine bestander og økosystemer. Vi har åpnet for innsending av abstracts, og ser frem til å motta deres bidrag. Vi tar imot abstracts for foredrag (15 min), lynforedrag (5 min) og poster.

I tillegg til vanlig påmelding for deltagere vil det være mulig for bedrifter å melde på en stand der man kan vise frem nyvinninger innen redskapsteknologi og løsninger for å finne tapt redskap.

Abstracts sendes inn her innen 15. august.

Havforskningsinstituttet er arrangør sammen med Fiskeridirektoratet. 

Program: 

Mandag kveld

Velkomstarrangement

Tirsdag

Forskning og forvaltning

Keynote-foredrag: Dr Kelsey Richardson, FAO

Teknologi for opprydning av tapt redskap

Keynote-foredrag: Tord Aslaksen, Green-bay AS

Onsdag

Formidling og forebygging av redskapstap

Keynote-foredrag: TBA

Redskapsteknologi og gjenvinning

Keynote-foredrag: TBA
 

 

rund blå logo for HI og lysere blå logo for Fiskeridirektoratet, på linje ved siden av hverandre

Støttet av: 

logo som viser piler i sirkel med navn på Handelens miljøfond ved siden av, alt i grønn farge