Gå til hovedinnhold

Ope møte om Etneelva


Fiskefella i Etneelva

Fiskefella i Etneelva

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI
Dato 25. april 2024 18:00 - 20:00
Sted Fugl Fønix Hotel, Etne

Vi ønskjer alle interesserte velkomne til vårt årlege, opne møte der vi oppsummerer resultat frå Etnefella i 2023 for villaks, rømlingar, sjøaure, pukkelaks, m.m.

Blant tema som vil bli tekne opp, er situasjonen for villaksen, problemet med rømming frå oppdrettsanlegg, statusen til sjøauren og eventuelle tiltak som kan bidra til å verne og bevare denne sårbare arten. Pukkellaksen sitt inntog i vassdraget og dei potensielle konsekvensane dette kan ha for økosystemet, blir òg diskutert.

Her får du òg høyre om planane våre for 2024.

Vel møtt!