Gå til hovedinnhold

Framlegging: Kvoteråd for pelagiske bestander 2022


Tre makreller ligger på brune treplanker

Makrell er én av viktige pelagiske bestandene i Norskehavet og tilstøtende havområder.

Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet
Dato 30. september 2021 12:00 - 13:30
Sted Havforskningsinstituttet, Pynten ytterst på Nordnes

Vi presenterer Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) sine kvoteråd for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild, kolmule og hestmakrell for 2022.

Framleggingen skjer på Pynten, ytterst på Nordnes 30. september klokken 12:00.

Det er mulig å komme, men det er begrenset med plasser i lokalet. De som ønsker å være til stede, må ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.

Framleggingen av kvoterådene blir streamet på hi.no.

HI-forskere vil være til stede og kan svare på spørsmål om forskningen som ligger bak kvoterådene.

Veien til Pynten, like utenfor Nordnes Sjøbad:

Kart som viser vei til lokalet på Pynten på Nordnes i Bergen.