Gå til hovedinnhold

Hvordan kan Havpanelet være redningen for verdenshavet?


Utseiling fra Havanna, blått hav og blå himmel ligger foran oss. One Ocean-ekspedisjonen, Statsraad Lehmkuhl

«Statsraad Lehmkuhl» seiler ut fra Havana under One Ocean-ekspedisjonen. Jordomseilingen en offisiell del av FNs havforskningstiår.

Fotograf: Arnbjørg Aagesen / HI
Dato 09. mars 2022 20:00 -
Sted Drammensveien 78, Oslo / strømmes på YouTube
Nettside dnva.no

Erna Solberg, Peter M. Haugan og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i samtale med Ole Torp i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Havpanelet har avdekket at havnæringene og god havforvaltning kan gi betydelige bidrag til global utslippsreduksjon. Hvilke tiltak kan og bør settes i gang? 

Erna Solberg og Peter Haugan møter her Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, i en samtale ledet av Ole Torp. 

FN har erklært det kommende tiåret for havets tiår med slagordet «Kunnskapen vi trenger for havet vi ønsker».

Havet har en sentral rolle i mange av bærekraftsmålene. Havforskningstiåret retter seg mot viktige samfunnsområder der havnæringer og målrettet havforskning kan spille en avgjørende rolle for bærekraftig utvikling. Vi trenger mer kunnskap for å beskytte økosystemene i havet og for bedre å kunne utnytte havets ressurser.

Innledere

Erna Solberg (H) var Norges statsminister og intitiativtager til etableringen av Havpanelet i 2018. Havpanelet er består av statsledere fra 14 viktige havnasjoner. 

Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) er fiskeri- og havminister. 

Peter M. Haugan leder ekspertgruppen til Høynivåpanelet (Havpanelet). Han er programleder for Global utvikling ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen og professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt ved UiB. Han er også rådgiver for Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), et FN-organ for havforskning, havobservasjoner, overvåkningssystem og samfunnstjenester basert på data og datautveksling. IOC koordinerer det internasjonale ti-året for havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030.

Ole Torp er programleder for Bærekraftig hav. Han er kjent fra debatter på NRK og tar nå på seg oppgaven med å belyse vitenskapens bidrag til bærekraftig hav i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fakta om havpanelet

  • I 2018 etablerte statsminister Erna Solberg Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (bedre kjent som Havpanelet). Målet er å bidra til å bygge en bærekraftig havøkonomi globalt.
  • Panelet ledes av Norges statsminister og Palaus president.
  • 14 kyststater var med i Havpanelet fra starten: Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Norge, Palau, Portugal. I tillegg har også USA og Frankrike nylig blitt med.
  • Panelet har publisert 16 delrapporter fra panelets globale ekspertgruppe, tre spesialrapporter og en samlerapport.
  • Havpanelets politiske erklæring «Omstilling til en bærekraftig havøkonomi» ble lansert i desember 2020.
  • Panelets medlemmer lover 100 prosent bærekraftig forvaltning av sine nasjonale havområder innen fem år og har fokus på havets ressurser, havets helse, rettferd og like muligheter, havkunnskap og finansiering.
  • I november 2021 overtok statsminister Jonas Gahr Støre rollen som leder av Havpanelet etter Erna Solberg. 
  • I desember 2021 lanserte panelet en guide til 100% bærekraftig havplanlegging, Havpanelets hovedkonklusjoner
Arrangementet er en del av Det Norske Videnskaps-Akademis forelesningsserie om Bærekraftig hav, som støttes av Bergesenstiftelsen.