Gå til hovedinnhold

Informasjonsmøte om ny rapport om samsvaret mellom trafikklyssystemet for havbruk og kvalitetsnorm for villaks


Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.
Dato 20. juni 2024 12:00 - 15:00
Sted TEAMS
Nettside Lenke til påmelding

Styringsgruppen for Trafikklyssystemet har levert ny rapport til klima- og miljøministeren og fiskeri- og havministeren om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

Klima- og miljøministeren har sammen med fiskeri- og havministeren mottatt en ny rapport om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

Styringsgruppen inviterer til informasjonsmøte hvor arbeidsgruppen legger fram rapportens resultater, konklusjoner og anbefalinger. 

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens trafikklyssystem medfører brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene – også kalt kvalitetsnorm for villaks. Rapporten foreslår ulike tiltak som kan bidra til å bedre samsvaret mellom disse to forvaltningssystemene. Arbeidsgruppens rapport kan leses her.

Arbeidsgruppen er nedsatt av Styringsgruppen for trafikklyssystemet, som også har levert en faglig evaluering av rapporten til departementene. Denne evalueringen kan leses her.

Informasjonsmøtet vil bli holdt på Teams 20. juni kl 1200 til 1500. 

Påmelding til møtet finner du her.