Gå til hovedinnhold

Kraftmøte om Norges internasjonale havsatsing


havdag banner 1500x450 liten
Dato 09. mars 2022 09:00 - 13:00
Sted DOGA-huset, Hausmanns gate 16, Oslo og digitalt
Nettside Klikk her for påmelding

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Norad-direktør Bård Vegar Solhjell inviterer til kraftsamling om Norges internasjonale havsatsing.

Norge har en pådriverrolle i innsatsen for å fremme bærekraftig havforvaltning internasjonalt. Havpanellandene har forpliktet seg til å utvikle bærekraftig forvaltning for 100 % av sine kyst- og havområder under nasjonal jurisdiksjon innen 2025 og oppfordrer alle andre kyst -og havstater til det samme innen 2030. Ingen aktør eller land klarer dette alene. Dette vil kreve betydelig felles innsats fra Norge og andre.

Den havrelaterte bistanden involverer kompetansemiljøer i akademia, offentlige etater, sivilt samfunn og næringsliv, i tillegg til internasjonale partnere. Norge har betydelig erfaring og kompetanse å trekke veksler på. Utenriksdepartementet og Norad ønsker derfor å invitere til et årlig nasjonalt havmøte for å samle alle disse gode kreftene. Med de høye ambisjonene Norge har må de relevante miljøene samordne innsatsen og trekke i samme retning. Formålet med møtet er å skape en møteplass for aktørene som er engasjert på feltet, gi deltakerne en samlet oversikt over havsatsingen og mobilisere bredt for mer samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker velkommen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran deltar også. Det legges opp til en rekke spennende innlegg og diskusjon om viktige tema for havsatsingen, men også tid til mingling og nye bekjentskap.

Program – Kraftsamling for Norges internasjonale havsatsing

Kaffe og registrering fra kl 08.30.

09:00–10:20: Det store bildet: Havforvaltning og utviklingssamarbeid

 • Statsminister Jonas Gahr Støre
 • Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
 • Vekst, velstand og bærekraft: Norges bidrag som havnasjon. Sturla Henriksen, UN Global Compact
 • Reisebrev fra tareskogen, Pia Ve Dahlen, Marinbiolog, forfatter

Panelsamtale (Moderator: Unni Kløvstad)

 • Bård Vegar Solhjell, direktør for Norad
 • Nils Gunnar Kvamstø, direktør for Havforskningsinstituttet
 • Sturla Henriksen, UN Global Compact
 • Pia Ve Dahlen, marinbiolog, forfatter

10:20–10:40: Pause

10:40–11:35: Et hav av kunnskap

 • Hva vet vi? Mari Sundli Tveit, direktør for Forskningsrådet
 • Det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Henrik Harboe, Utenriksdepartementet
 • Norsk havbistand, Jorun Nossum, Norad

Panelsamtale (Moderator: Peter Haugan)

 • Siri Granum Carson, direktør, NTNU Havrom
 • Merete Tandstad, koordinator for EAF-Nansenprogrammet, FAO
 • Mari Sundli Tveit, direktør Forskningsrådet
 • Henrik Harboe, Utenriksdepartementet

11:35–11:50: Pause 

11:50–12:50: Et hav av muligheter

 • Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
 • Bente Pretlove, forskningsleder hav, DNV

Panelsamtale (Moderator: Jan Gunnar Winther)

 • Jonas Skattum Svegaarden, CEO Katapult Ocean
 • Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Norges Vel
 • Karoline Andaur, generalsekretær WWF Norge
 • Bente Pretlove, DNV
 • Christine Spiten, CEO & Co-Founder, EntrepreneurShipOne

12:50–13:00: Oppsummering v/ Bård Vegar Solhjell, direktør for Norad

13:00: Lunsj