Gå til hovedinnhold

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023


Collage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Risikorapporten 2023

Dato 07. februar 2023 09:00 - 11:30
Sted arrangementet er både digitalt og fysisk (Bergen,krever påmelding pga. begrenset plass)

I årets risikorapport presenterer vi for første gang en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene. Med dette ønsker vi å bidra til å gi et mer helhetlig bilde av påvirkningene fra norsk havbruk.

 

Program - enkel servering fra kl. 9, den faglige delen og streamingen starter kl. 9.30:

09:00 Enkel servering
09.30 Velkommen – havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø
09.35 Presentasjon av årets risikorapport – forsker og redaktør Ellen Sofie Grefsrud
09.55 Spørsmål
10.10 Dødelighet hos oppdrettslaks – forsker Ole Folkedal
10.25 Færre rømte oppdrettslaks i elvene - hva med risikovurderingen? – forsker Monika Solberg
10.40 Spørsmål
11.00 Panelsamtale

 • I panelet deltar:
  • Britt Leikvoll, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet
  • Lise Rokkones, seksjonssjef, Mattilsynet
  • Bjorgolfur Havardsson, Innovation manager, NCE Seafood Innovation
  • Ingebjørg Sævareid, fiskehelsesjef Grieg Seafood
  • Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

11.30 Slutt

Forskningsdirektør Karin K. Boxaspen er ordstyrer under presentasjonen og leder panelsamtalen.

Streaming: Følg fremleggingen neders på denne siden. Du skal ikke melde deg på dersom du skal se på sendingen via streaming. Sendingen starter kl 9.30.

Påmelding: dersom du ønsker å delta fysisk må du melde deg på her. Det er begrenset med plass. Arrangementet er på Pynten i Nordnesparken, Bergen. Henvend deg i resepsjonen til Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, Bergen dersom du ønsker hjelp til å finne veien.

Havforskningsinstituttet er medlem i sjømatklyngen NCE Seafood Innovation. Vi samarbeider med NCE Seafood Innovation om dette arrangementet.