Gå til hovedinnhold

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023


Collage av bilde som viser laks som svømmer i et oppdrettsanlegg, rensefisk og en person som undersøker en laks.

Risikorapporten 2023.

Dato 07. februar 2023 09:00 - 11:30
Sted arrangementet er både digitalt og fysisk (Bergen,krever påmelding pga. begrenset plass)

I årets risikorapport presenterer vi for første gang en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene. Med dette ønsker vi å bidra til å gi et mer helhetlig bilde av påvirkningene fra norsk havbruk.

 

Foreløpig program - enkel servering fra kl. 9, den faglige delen starter kl. 9.30:

  • Velkommen
  • Presentasjon av årets risikorappport
  • Temasesjon: vi presenterer utvalgte tema fra årets rapport

Streaming: link til streamingen blir lagt ut her, du skal ikke melde deg på dersom du skal se på sendingen via streaming. Sendingen starter kl 9.30.

Påmelding: dersom du ønsker å delta fysisk må du melde deg på her. Det er begrenset med plass. Arrangementet er på Pynten i Nordnesparken, Bergen. Henvend deg i resepsjonen til Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, Bergen dersom du ønsker hjelp til å finne veien.

Havforskningsinstituttet er medlem i sjømatklyngen NCE Seafood Innovation. Vi samarbeider med NCE Seafood Innovation om dette arrangementet.