Gå til hovedinnhold

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024


Montasje av bilder av en mann som tar prøver av en laks, oppdrettslaks som svømmer, perlesnormanet og sjøoverflate inne i et oppdrettsanelgg.
Dato 07. februar 2024 08:30 - 14:00
Sted Digitalt og møtelokalet Pynten (fullt) i Nordnesparken, HI, Bergen
Nettside Følg sendingen direkte fra kl. 9.00

Hvordan står det til med oppdrettsfisken? Og hva med miljøpåvirkningen fra næringen? Det er blant temaene du får du vite mer om under lanseringen av årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett.

Program - oppdateres fortløpende:

08.30: Morgenkaffe
09.00: Velkommen v/havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø
09.05: Presentasjon av årets risikorapport v/redaktør Ellen Sofie Grefsrud
09.30: Impregnering av merd: kobber blir byttet ut med nytt stoff vi vet for lite om, v/forsker Bjørn Einar Grøsvik
09.45: Millioner av oppdrettslaks dør fremdeles - hva skjedde med fisken da perlesnormaneta angrep? v/forsker Lars Helge Stien

10.00: Pause

10.15:Tilbakemelding/innspill fra forvaltningen:

  • Fiskeridirektoratet
  • Mattilsynet
  • Miljødirektoratet

10.45: Er norskekysten overgjødsla på grunn av utslipp fra oppdrett? v/forsker Vivian Husa
11.05: Utslipp av partikulært organisk materiale - miljøutfordring og ressurs, v/forsker Pia Kupka Hansen

11:30: Lunsj – enkel servering

12.00: Avlusningsmidler i fiskeoppdrett – grunn til bekymring? v/forsker Ole Samuelsen
12.25: Villfanget leppefisk: Utvikling i kunnskap og forvaltning, v/forsker Anne Berit Skiftesvik
12.50: Rømt laks og risiko for mer genetisk påvirkning på villaks, v/forsker Monica Solberg
13.15: Hvilken betydning har lakselus for sjøørret og sjørøye? v/forsker Ørjan Karlsen
13.40: Diskusjon/spørsmål
14.00: Slutt

Streamingen starter kl. 9.