Gå til hovedinnhold

Rosendalsveko 2021


Fotografi av Folgefonnsenteret og blomster
Fotograf: Folgefonnsenteret
Dato 09. august 2021 - 11. august 2021
Sted Folgefonnsenteret, Rosendal
Nettside Meir om Rosendalsveko (folgefonnsenteret.no)

Rosendalsveko 2021 tar for seg Vestlandet som ein foregangsregion for eit berekraftig skifte.

Måndag 9. august:

Hurtigbåt ankomst 11:00
12:00-13:00 Lunsj og mingling

13:00-13:30 Velkomst

Kva har skjedd sidan Rosendalsveko 2020? Hvor langt er vi kommet i berekraftig omstilling på Vestlandet?

13:30-14:30 Kraftdebatten
Grøne næringskjeder. Kva vil vi med den fornybare krafta vår? Elektrifisering, landstrøm, havvind, nye grøne næringar, krafteksport. Korleis skal styresmaktene legge til rette for gode rammevilkår for næringen? Kva er bedriftenes rolle? Paneldebatt med politikarar og næringsliv.

15:30-16:30 Klima, breen og fjorden (Om i Morgen)
Brear, fjordane og økosystem i endring, sesongvarsling.

16:30-17:30 Ungdomens appell
Panel av ungdom moderert av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende)

20:00-22:00 Middag på brygga

Tysdag  10. august:

09:00-10:00 Berekraftig ressursforvaltning
Havbruk i endring, blågrøne næringar, sirkulært havbruk.

11:00-12:00 Bioøkonomi
Verdsetting av natur, forsvarleg forvaltning og tverrfagleg kunnskap.

12:00-14:00 Lunsj på brygga

14:00-15:00 Blågrøn transport
Kva krav kan vi stille til skipstrafikken? – korleis tilrettelegge for nye grønne næringer?
Panelsamtale inkludert politikare med spørsmål frå salen moderert av Helene Frihammer.

15:30-17:00 Vestlandet som en foregangsregion
Politikerdebatt moderert av Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende)

20:00-22:00 Middag på brygga

Onsdag 11. august: 

09:00 – 10:00 Klima og berekraftig reiseliv

11:00 –12:00 Utdanning i endring
Bredde versus spisskompetanse i høyere utdanning, praksisplasser, samarbeid mellom akademia og næringsliv. Bærekraft på ukeplanen. Panelsamtale moderert av Bjarte Hannisdal (Universitetet i Bergen)

12:00-13:00 Vestlandet i et globalt perspektiv
Lykkes Vestlandet – lykkes Norge.
Oppsummering og vegen vidare
Panelsamtale moderert av Eystein Jansen (Academia Europea og UiB)

13:00-14:00 Lunsj og avgang Hurtigbåt/buss Bergen

Høyr kva bidragsytarane gler seg til:

Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet

Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant (Høyre)

Espen Barth Eide, stortingsrepresentat (Arbeiderpartiet)

Hans Inge Myrvold, ordførar i Kvinnherad