Gå til hovedinnhold

Tare fra A til Å: presentasjon av den første globale tarerapporten


Laminaria hyperborea   stortare 07 2015

Ca. 10 000 km2 av norskekysten er bevokst med tang og tare. 

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Dato 01. juni 2023 09:00 - 10:00
Sted Online event
Nettside Påmelding og mer informasjon

Norsk lansering av den første globale tarerapporten «Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests» samt en diskusjon om hva funnene kan bety for Norge. 

Arrangør:

Norsk nettverk for blå skog v/Havforskningsinstituttet, NIVA og GRID-Arendal.

Program:

Moderator: Torill Sæterøy, GRID-Arendal

09.00 - 09.05 Velkommen

09.05 - 09.40 Presentasjoner

Tareskogens omfang, tilstand og trusler – Thomas Wernberg, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Vest-Australia

Tareskogen: Viktigere enn man tror – Hege Gundersen, Norsk institutt for vannforskning

Tareforvaltning – Gunnar Sander, Norsk institutt for vannforskning

Tarerestaurering – Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet

09.40 - 10.00 Diskusjon