Gå til hovedinnhold

Webinar: Brukarhistorier frå Marine grunnkart i kystsona


modellert havbunn

Frå Søre Vaulen i Fosnavåg, Møre og Romsdal.

Fotograf: Illustrasjon: Kartverket.
Dato 16. februar 2022 13:00 - 13:45
Sted Digitalt - Teams

Du får høyre om erfaringar frå folk i offentleg og privat næringsliv som har brukt marine grunnkart i sitt arbeid. Kartverket, Havforskingsinstituttet og Noregs geologiske undersøking samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbotn langs kysten av Noreg.

I pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsona kartleggjast tre pilotområde: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen. Målet er å etablere eit nasjonalt program for kartlegging av heile kysten. 

Program:

  • Innleiing ved Hanne Hodnesdal, Kartverket
  • Saksbehandling ved Kirsten Redmond Kristiansen, Statsforvaltaren i Rogaland
  • Havbruk ved Liv Marit Årseth, Grieg Seafood
  • Taredyrking  ved Annelise Chapman, Tango Seaweed
  • Forsking på tobis ved Roger Kvalsund, Runde miljøsenter
  • Fiske etter sjøkreps og botnfisk ved Sigrid Elvenes, NGU
  • Plassering av sjømerke og kablar ved Jan Erik Dyb, Kystverket
  • Spørsmål
     

Opptak av webinaret vil bli gjort tilgjengeleg i etterkant.

Webinaret på 45 minutt er digitalt og kan sjåast via denne lenka i Teams