Gå til hovedinnhold

Webinar: Marine grunnkart i kystsonen


modellert havbunn

Frå Søre Vaulen i Fosnavåg, Møre og Romsdal.

Fotograf: Illustrasjon: Kartverket.
Dato 19. januar 2022 13:00 - 13:45
Sted Digitalt

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

I pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen kartlegges tre pilotområder: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen. Målet er å etablere et nasjonalt program for kartlegging av hele kysten. Webinaret er en gjennomgang av produktene som lages for de tre pilotområdene.

Møtet er digitalt, og kan følges ved å klikke her.

Program:

  • Velkommen og innlending 
  • Dybdedataprodukter 5 min (Hanne Hodnesdal, Kartverket)
  • Geologiske data og kjemi 15 min (Reidulv Bøe, NGU)
  • Oseanografiske data, biologi og menneskelig påvirkning 15 min (Frithjof Moy, HI)
  • Spørsmål og avslutning