Hans Brattström

hansb.jpg

"Hans Brattström" eies av Universitetet i Bergen og drives av Havforskningsinstituttet. Fartøyet opereres av et mannskap på to, og har 180–230 driftsdøgn per år i fjordene langs vestlandskysten.

"Hans Brattström" har CTD og vannhenterkrans, og brukes blant annet til grabb- og sedimentprøver, utsetting og drifting av bøyer, tråling, etc. 

Fartøyet er oppkalt etter Hans Brattström (1908–2000), professor i zoologi og marinbiologi ved Universitetet i Bergen.