Gå til hovedinnhold

«Hans Brattström»


lite forskningsfartøy på byfjorden i Bergen

«Hans Brattström» på Byfjorden i Bergen

Fotograf: Ingunn E. Bakketeig/HI

«Hans Brattström» eies av Universitetet i Bergen og driftes av Havforskningsinstituttet. Tokttiden er fordelt med hhv. 67 % på UiB og 33 % på HI.

Fartøyet er bygget i 1992 og opererer på Vestlandskysten, bl.a. til korte studenttokt, men også til en rekke forskningsoppgaver og innsamling av biologiske prøver i kystsonen for både UiB og HI. 

«Hans Brattström» har CTD og vannhenterkrans, og brukes blant annet til grabb- og sedimentprøver, utsetting og drifting av bøyer, tråling, etc. 

Fartøyet er oppkalt etter Hans Brattström (1908–2000), professor i zoologi og marinbiologi ved Universitetet i Bergen.