Gå til hovedinnhold

«Hydrograf»


Hydrograf

Sjømålingsfartøyet MS «Hydrograf» er eid av Statens kartverk og driftes og bemannes av Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (HI) overtok driften av sjømålingsfartøyet MS «Hydrograf» fra 1.1.2022. Kartverket vil fortsatt eie fartøyet, HI får ansvaret for å drifte og bemanne det. Kartverket skal bruke skipet 90 prosent av tiden, HI 10 prosent.

Hydrografene om bord vil fortsatt være ansatt i Kartverket som en del av produksjonsavdelingen.

MS «Hydrograf» benyttes til dybdekartlegging som losji- og prosesseringsplattform og er utstyrt med multistråle-ekkoloddet EM710. 

Fra årsskiftet 2021/22 ble også driften av målebåtene «Lomvi» og «Havelle» overført til Havforskningsinstituttet. Disse motorbåtene brukes som sjømålingsfartøy i kystnære områder.

Motorbåtene Havelle og Lomvi på sjøen
MB «Lomvi» og MB «Havelle» på sjøen. Foto: Arnfinn Lie / Kartverket