Gå til hovedinnhold

Faglig råd


Faglig råd

Faglig råd for Havforskningsinstituttet (HI)

Faglig råd for HI skal fungere som et uavhengig faglig rådgivningsorgan for instituttet. Formålet med organet er å gi råd til HI om instituttets faglige utvikling, gitt gjeldende mål, oppgaver og rammer for virksomheten.


Medlemmer til Faglig råd ventes supplert i 2022. Det vil også komme et nytt mandat for rådets virksomhet.