Gå til hovedinnhold

Brosjyrer

Her finner du en oversikt over instituttets publiserte brosjyrer.

Resultat: (1)
Krafttak for kysttorsken

Krafttak for kysttorsken

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet "Krafttak for kysttorsken" som startet i 2017 – Et unikt samarbeid i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.