Overvåking av gjenvekst av tare etter tråling i Sør-Trondelag