Utbredelse av blåkveite og snabeluer langs Eggakanten