NR 5 Mengdemaaling av gytefisk langs srlandskysten pdf