Nr 19 Utbredelse av blakveite i Barentshavet tokt augsept05 pdf