Gå til hovedinnhold

Nr 11 2007 pdf

Sammendrag

Pelagiske undersøkelser på blåkveite ved Eggakanten. Toktet hadde til hensikt å undersøke mulighetene for å bruke pelagisk trål for å kvantifisere blåkveitas pelagiske forekomst. Blåkveite kan tas med pelagisk trål i vannsøylen og de største pelagiske fangstene i undersøkelsene ble gjort de nærmeste 150 meterne over bunn, over dyp hvor arten er tallrik på bunnen, samt rundt 550-650 m fiskedyp ut til ca 1000 m. Hanner dominerte de pelagiske fangstene, og gjennomsnittstørrelsen for begge kjønn var liten.

Last ned rapporten